Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15, 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o usvajanju Strategije

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u donošenje Strategije zelene urbane obnove Grada Slunja, davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 19.10.2023. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo Obrazac i dostave ga na mail adresu: grad.slunj@ka.t-com.hr

Strategija zelene urbane obnove Grad Slunja

KLASA: 972-01/23-01/03

URBROJ: 2133-04-03-04/01-23-3

Izvješće

Close Search Window