Odluka o izmjeni programa dodjele potpore poduzetništvu u 2024. godini

Ostali akti grada|

Odluka o izmjeni programa dodjele potpore poduzetništvu u 2024. godini Objavljeno u Službenom glasniku... Pročitaj više Odluka o izmjeni programa dodjele potpore poduzetništvu u 2024. godini

Odluka o izmjenama programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godinu

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godinu Objavljeno... Pročitaj više Odluka o izmjenama programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godinu

Odluka o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024. godini

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024. godini... Pročitaj više Odluka o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024. godini

Odluka o izmjenama odluke o usvajanju socijalnog programa Grada Slunja za 2024. godinu

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama odluke o usvajanju socijalnog programa Grada Slunja za 2024. godinu Objavljeno u... Pročitaj više Odluka o izmjenama odluke o usvajanju socijalnog programa Grada Slunja za 2024. godinu

Odluka o izmjenama javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2024. godinu

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2024. godinu Objavljeno u Službenom glasniku... Pročitaj više Odluka o izmjenama javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2024. godinu

Odluka o izmjenama javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2024. godinu

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2024. godinu Objavljeno u Službenom glasniku... Pročitaj više Odluka o izmjenama javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2024. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024. godini

Ostali akti grada|

Odluka o izmjenama i dopunama programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024.... Pročitaj više Odluka o izmjenama i dopunama programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2024. godini

Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj

Ostali akti grada|

Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj Objavljeno u Službenom glasniku Grada... Pročitaj više Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj

Odluka o dopuni odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2024. godinu

Ostali akti grada|

Odluka o dopuni odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2024. godinu Objavljeno u Službenom... Pročitaj više Odluka o dopuni odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2024. godinu

Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Ustanovama i Udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja

Ostali akti grada|

Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Ustanovama i Udrugama koje se financiraju iz proračuna... Pročitaj više Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Ustanovama i Udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja

Close Search Window