Interventni radovi i radovi održavanja dijela vanjskih zidina Starog grada Slunja nakon potresa (južna strana vanjskih zidina)

Javna nabava, Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Interventni radovi i radovi održavanja... Pročitaj više Interventni radovi i radovi održavanja dijela vanjskih zidina Starog grada Slunja nakon potresa (južna strana vanjskih zidina)

Radovi na izgradnji pumptrack staze

Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Radovi na izgradnji pumptrack staze.... Pročitaj više Radovi na izgradnji pumptrack staze

Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Slunj – ponovljeni poziv

Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Radovi na uređenju i opremanju dječjeg... Pročitaj više Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Slunj – ponovljeni poziv

Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Slunj

Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Radovi na uređenju i opremanju... Pročitaj više Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Slunj

Interventni radovi i radovi održavanja dijela vanjskih zidina nakon potresa (južna strana vanjskih zidina)

Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Interventni radovi i radovi održavanja... Pročitaj više Interventni radovi i radovi održavanja dijela vanjskih zidina nakon potresa (južna strana vanjskih zidina)

Knjižnica i čitaonica Slunj – Izjava sukladno članku 80. ZJN 2016

Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) ne postoje... Pročitaj više Knjižnica i čitaonica Slunj – Izjava sukladno članku 80. ZJN 2016

Pučko otvoreno učilište Slunj – Izjava sukladno članku 80. ZJN 2016

Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) ne postoje... Pročitaj više Pučko otvoreno učilište Slunj – Izjava sukladno članku 80. ZJN 2016

Usluge stručnog nadzora (za novi most i šetnicu, most sv.Ivana, te postojeću šetnicu)

Javna nabava Grada|

Dana 21. veljače 2019. godine (datum slanja: 20. veljače 2019. godine) Grad Slunj objavio je u EOJN RH... Pročitaj više Usluge stručnog nadzora (za novi most i šetnicu, most sv.Ivana, te postojeću šetnicu)

Izgradnja novog mosta preko Korane i nova šetnica, rekonstrukcija i uređenje mosta sv.Ivana te uređenje postojeće šetnice u Rastokama

Javna nabava Grada|

Dana 06. veljače 2019. godine (datum slanja: 05. veljače 2019. godine) Grad Slunj objavio je u EOJN RH... Pročitaj više Izgradnja novog mosta preko Korane i nova šetnica, rekonstrukcija i uređenje mosta sv.Ivana te uređenje postojeće šetnice u Rastokama

Modernizacija Ulice I. poljski put

Javna nabava Grada|

Dana 14. siječnja 2019. godine (datum slanja objave: 11. siječnja 2019. godine) Grad Slunj objavio je u... Pročitaj više Modernizacija Ulice I. poljski put

Close Search Window