Savjetovanje o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnom tijelu Grada.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnom tijelu Grada.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Obavijest o početku savjetovanja o nacrtu prijedloga Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2024. godini i izvješće

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2024. godini Sukladno odredbama... Pročitaj više Obavijest o početku savjetovanja o nacrtu prijedloga Programa dodjele potpora poduzetništvu u 2024. godini i izvješće

Obavijest o početku savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Slunja i Izvješće

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje... Pročitaj više Obavijest o početku savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Slunja i Izvješće

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i način korištenja javne turističke infrastrukture i izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i način korištenja javne turističke infrastrukture i izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz  proračuna Grada Slunja i Izvješće

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13,... Pročitaj više Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz  proračuna Grada Slunja i Izvješće

Plan normativnih aktivnosti u 2024. godini

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) i članka... Pročitaj više Plan normativnih aktivnosti u 2024. godini

Close Search Window