Izbornik|

Gradsku upravu sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu  Jedinstvenog upravnog odjela Grada  Slunja:

  • JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

– Odsjek za proračun, javnu nabavu i financije
– Odsjek za društvene djelatnosti, opće i imovinsko-pravne poslove
– Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje,
– Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i EU fondove

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ZDENKA ŠPELIĆ – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
zdenka.spelic@slunj.hr  (047/674-701)

ODSJEK ZA PRORAČUN, JAVNU NABAVU I FINANCIJE

MARIJA VUKOŠIĆ – voditelj Odsjeka za proračun, javnu nabavu  i financije
marija.vukosic@slunj.hr  (047/674-703)

RENATA BOŽIČEVIĆ – viši stručni suradnik za javnu nabavu
renata.bozicevic@slunj.hr  (047/674-704)

JELENA ŠTEFANAC – referent za računovodstvo i naplatu gradskih prihoda
jelena.stefanac@slunj.hr  (047/674-705)

DAJANA BOGOVIĆ – viši stručni suradnik za mjesnu samoupravu, unutarnju kontrolu i provedbu projekata
dajana.bogovic@slunj.hr (047/674-707)

GABRIELA BOGOVIĆ – vježbenik – referent za računovodstvo i naplatu gradskih prihoda

vjezbenik2@slunj.hr (047/674-705)

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

DRAGOSLAVA CINDRIĆ – voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, opće i imovinsko-pravne poslove
dragoslava.cindric@slunj.hr  (047/674-711)

ANKICA ŠTEFANAC – stručni suradnik za kadrovske, upravne i stručne poslove
ankica.stefanac@slunj.hr   047/674-706)

SANDRA MODRUŠAN – samostalni upravni referent za opće i imovinsko-pravne poslove
sandra.modrusan@slunj.hr  (047/674-709)

ANKICA JURČIĆ – administrativni tajnik
ankica.jurcic@slunj.hr  (047/777-513)

BARBARA PIRŠIĆ – viši referent za informiranje
barbara.palavra@slunj.hr  (047/674-711)

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I PROSTORNO PLANIRANJE

ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ – voditelj Odsjeka za komunalne poslove i prostorno planiranje
andjelka.jurasin.vukovic@slunj.hr  (047/674-702)

IVANKA ŠEBALJ – stručni suradnik za komunalne poslove
ivanka.sebalj@slunj.hr (047/674-713)

MARICA GAŠPAROVIĆ – referent za komunalni sustav i naplatu
marica.gasparovic@slunj.hr (047/777-514)

NIKICA SMINDEROVAC – referent – komunalni redar
nikica.sminderovac@slunj.hr (047/777-140)

LORENA BOGOVIĆ – viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, promet i komunikacijske tehnologije – vježbenik
vjezbenik@slunj.hr  (047 674 – 498)

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

DANIELA MEDVED – voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i EU fondove
daniela.medved@slunj.hr  (047/674-708)

IRENA MATEŠA – stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu
irena.matesa@slunj.hr   (047/674-710)

 MARIJA CINDRIĆ – viši referent za EU fondove, gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu  

marija.cindric@slunj.hr (047-674-714)

Close Search Window