Izbornik|

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

POPIS NASELJA

Grad Slunj se nalazi u sastavu Karlovačke županije i zauzima površinu od 401 km2. Obuhvaća ukupno 67 naselja na području kojih živi 4.224 stanovnika. 

Kao jedinica lokalne samouprave Grad Slunj je ustrojen 1993. godine, dijeljenjem ranije općine Slunj na 3 nove teritorijalne cjeline: Grad Slunj, Općine Cetingrad i Rakovicu. Grad Slunj danas predstavlja urbano središte jugoistočnog dijela Karlovačke županije s većim brojem središnjih funkcija te mu stoga usko gravitiraju područja susjednih općina Cetingrada i Rakovice.

Prostor Grada Slunja ima najviše obilježja klasičnog dinarskog karaktera. Reljef je izrazitih kraških karakteristika a na području Grada se nalaze tri veće rijeke: Slunjčica, Korana i Mrežnica koje imaju karakteristike kraških rijeka. Zbog kraških svojstava na istom području nalazi se i velik broj manjih rječica, izvora i potoka.
Slunjsko područje obilježava umjerena kontinentalna klima s blagim ljetima i umjereno hladnim zimama, te povoljnim rasporedom oborina. Nadmorska visina je 258 metara.

Kroz povijest, zbog svog geografskog položaja, Slunj je predstavljao važno vojno-obrambeno središte. Danas se Slunj nalazi na izrazito značajnom prometnom položaju zbog kojeg je izražen tranzitno prometni karakter Grada. Kroz naselje prolazi državna cesta br. 1 (Zagreb-Split) koja predstavlja važan prometni pravac koji povezuje kontinentalni s južnim dijelom Hrvatske. Također, kroz Slunj prolazi cesta prema Velikoj Kladuši i istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Grad Slunj je tijekom Domovinskog rata pretrpio velika materijalna i ljudska stradanja. Višegodišnja okupacija slunjskog područja (1991.-1995.), nanijela je uz ljudske žrtve i velika materijalna razaranja stambenih, javnih i gospodarskih zgrada te infrastrukture. Oslobođenjem Slunja vojno-redarstvenom akcijom “Oluja” započelo se s obnovom obiteljskih kuća i stanova, gospodarstva i infrastrukture, te stvaranja ostalih preduvjeta za povratak prognanog stanovništva. 
Grad Slunj svrstan je u II. skupinu prema indeksu razvijenosti, a sukladno Odluci Vlade RH  o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 132717), koja je stupila na snagu 1. 1. 2018. godine. 

Geografski položaj

Grad Slunj smješten je na magistralnoj cesti od Karlovca (sjedišta Karlovačke županije) prema Jadranskoj obali, u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ovo područje obilježava umjerena kontinentalna klima, bujna vegetacija, čista netaknuta priroda te obilje prirodnih i kulturnih znamenitosti. Ovo područje je idealno ozračje za razvoj poduzetništva, poglavito onoga orijentiranog turističkoj ponudi (seoski, lovni, ribolovni, sportski i kulturni turizam), upravo zbog privlačnog krajobraza s neponovljivim prirodnim resursima, uz ljepote rijeka, zelenilo kordunskog krša i bogatstvo povijesnog naslijeđa u umjerenoj klimi.

POPIS NASELJA KOJI PRIPADAJU GRADU SLUNJU

1. ARAPOVAC

2. BANDINO SELO

3. BLAGAJ

4. BUKOVAC PERJASIČKI

5. CRNO VRELO

6. CVIJANOVIĆ BRDO

7. CVITOVIĆ

8. ČAMEROVAC

9. DONJA GLINA

10. DONJA VISOČKA

11. DONJE PRIMIŠLJE

12. DONJE TABORIŠTE

13. DONJI CEROVAC

14. DONJI FURJAN

15. DONJI KREMEN

16. DONJI LAĐEVAC

17. DONJI NIKŠIĆ

18. DONJI POLOJ

19. DONJI POPOVAC

20. DUBRAVE

21. GLINSKO VRELO

22. GORNJA GLINA

23. GORNJA VISOČKA

24. GORNJE PRIMIŠLJE

25. GORNJE TABORIŠTE

26. GORNJI CEROVAC

27. GORNJI FURJAN

28. GORNJI KREMEN

29. GORNJI LAĐEVAC

30. GORNJI NIKŠIĆ

31. GORNJI POPOVAC

32. GROBNIK

33. JAME

34. KLANAC PERJASIČKI

35. KOSA

36. KOSIJER SELO

37. KUTANJA

38. KUZMA PERJASIČKA

39. LAĐEVAČKO SELIŠTE

40. LAPOVAC

41. LUMBARDENIK

42. MALI VUKOVIĆ

43. MARINDOLSKO BRDO

44. MILJEVAC

45. MJESTO PRIMIŠLJE

46. NOVO SELO

47. PAVLOVAC

48. PODMELNICA

49. POLJE

50. RABINJA

51. RASTOKE

52. SALOPEK LUKE

53. SASTAVAK

54. SLUNJ

55. SLUNJČICA

56. SNOS

57. SPAREDNJAK

58. STOJMERIĆ

59. ŠLIVNJAK

60. TOČAK

61. TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI

62. VELJUN

63. VELJUNSKA GLINA

64. VELJUNSKI PONORAC

65. VIDEKIĆ SELO

66. ZAPOLJAK

67. ZEČEV VAROŠ

Close Search Window