Ured gradonačelnika

Ankica Jurčić – administrativna tajnica
ankica.jurcic@slunj.hr
Telefon: 047 777-513

Jedinstveni upravni odjel

Zdenka Špelić – pročelnica
zdenka.spelic@slunj.hr
Telefon: 047 674-701

Odsjek za proračun, javnu nabavu i financije

Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka
marija.vukosic@slunj.hr
Telefon: 047 674-703

Jelena Štefanac – računovodstvena referentica
jelena.stefanac@slunj.hr
Telefon: 047 674-705

Renata Božičević – viša stručna suradnica za javnu nabavu
renata.bozicevic@slunj.hr
Telefon: 047 674-704

Dajana Bogović – Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu, unutarnju kontrolu i provedbu projekata
dajana.bogovic@slunj.hr
Telefon: 047 674-707

Odsjek za društvene djelatnosti, opće i imovinsko pravne poslove

Dragoslava Cindrić – voditelj Odsjeka
dragoslava.cindric@slunj.hr
Telefon: 047 674-711

Ankica Štefanac – stručna suradnica za kadrovske, upravne i stručne poslove
ankica.stefanac@slunj.hr
Telefon: 047 674-706

Sandra Modrušan – samostalni upravni referent za opće i imovinsko – pravne poslove
sandra.modrusan@slunj.hr
Telefon: 047 674-709

Barbara Palavra – viši referent za informiranje
barbara.palavra@slunj.hr
Telefon: 047 674-712

Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i EU fondove

Daniela Medved – voditelj Odsjeka
daniela.medved@slunj.hr
Telefon: 047 674-708

Irena Mateša – Stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu
irena.matesa@slunj.hr
Telefon: 047 674-710

Kristina Barić – viši referent za EU fondove, gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu
kristina.baric@slunj.hr
Telefon: 047 674-714

Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

Anđelka Jurašin Vuković – voditelj Odsjeka
andjelka.jurasin.vukovic@slunj.hr
Telefon: 047 674-702

Nikica Sminderovac – Komunalni redar
nikica.sminderovac@slunj.hr
Telefon: 047 777-140

Ivanka Šebalj – Stručni suradnik za komunalne poslove
ivanka.sebalj@slunj.hr
Telefon: 047 674-713

Marica Gašparović – referent za komunalni sustav i naplatu
marica.gasparovic@slunj.hr
Telefon: 047 777-514

Lorena Bogović – Vježbenik – Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, promet i komunikacijske tehnologije
vjezbenik@slunj.hr
Telefon: 047 674 498

Close Search Window