Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“

 

Zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge može dostaviti najkasnije do 14.12.2020. godine.
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

Nacrt Odluke

OBRAZAC

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window