Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Slunja za razdoblje 2021.-2027.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Slunja za razdoblje 2021.-2027. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 14. 12. 2020. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Plana koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Strategije

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window