Vijesti|

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke gradonačelnika (KLASA:350-01/23-01/07, URBROJ:2133-04-03-03/01-24-24 od 14.03.2024. godine) objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

Close Search Window