Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 19. 3. 2024. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja

obrazac za savjetovanje savjet mladih 2024

IZVJEŠĆE

 

 

Close Search Window