Vijesti|

Danas je, u skladu sa epidemiološkim mjerama, u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta Slunj održana završna konferencija za projekt Reciklažno dvorište Slunj kojim se obilježila posljednja aktivnost cjelokupnog EU projekta.

Nazočne smo upoznali sa tijekom realizacije projekta, krenuvši od projektiranja, ishođenja dozvole, kandidature na natječaj za bespovratna sredstva, ugovaranje sa provedbenim tijelima i konačne realizacije projekta što u konačnici predstavlja razdoblje od 2017. godine do 2021. godine.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020. te vlastitim sredstvima Grada Slunja.

Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog otpada iz kućanstva čime će se osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom manjih građevinskih zahvata u kućanstvima), posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad, umjesto odbacivanja takvih vrsta otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš.

Ukupna vrijednost projekta (uključujući popratne aktivnosti kao što su stručni nadzor, koordinator II, projektantski nadzor, edukativno-promotivne aktivnosti, konzultantske usluge i dr.) je oko 2,5 milijuna HRK, dok je udio sredstava iz EU fonda iznosio nešto manje od 2 milijuna HRK. Vlastita sredstva u iznosu od cca 500.000,00 HRK smo dodatno kandidirali na Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) kako bi se učešće Grada Slunja u projektu svelo na minimum.

Nakon dobivene uporabne dozvole, pravo upravljanja i korištenja reciklažnog dvorišta smo prenijeli na komunalno društvo Lipa d.o.o. koje će u narednom razdoblju organizirati funkcioniranje istog.

 

Close Search Window