Vijesti|

U srijedu 20. siječnja 2021.godine u vijećnici Grada Slunja održano je javno izlaganje VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.

U okviru Javne rasprave Javni uvid u Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Stratešku studiju utjecaja na okoliš te davanje prijedloga, mišljenja  i primjedbi na isto,  može se izvršiti do 03.02.2021. godine svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u prostorijama Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12.

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije dostupni su javnosti i na internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u Javnoj raspravi.

Close Search Window