Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Obavijest o početku savjetovanja

Savjetovanje o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g.

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21. 01. do 28. 01. 2021. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Programa koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g.

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

KLASA: 320-01/21-01/01

URBROJ: 2133/04-04/02-21-2

Close Search Window