Vijesti|

Republika Hrvatska danas  obilježava 10. godišnjicu ulaska u Europsku uniju. Tijekom desetljeća korištenja EU fondova u gradu Slunju realizirani su brojni projekti i ostvareni značajni uspjesi.

Ovom prilikom ističemo važnije projekte koji su u našem gradu relaizirani u desetogodišnjem razdoblju.

 • „Vodene tajne“: rekonstrukcija mosta sv. Ivana, izgrađen novi most i šetnica, izgrađen Turističko informativni centar Rastoke, u funkciju stavljena istraživačka stanica i prostor pored nje te sjenice uz Slunjčicu
 • Rekonstrukcija Moćanovog mosta, Tonkovićevog mosta te Drvenog mosta preko rijeke Korane
 • Izgradnja potpornog zida i uređenje prostora ispred DVD-a Slunj
 • Trim staza u Jelviku – sprave za vježbanje i pitalice edukativnog sadržaja
 • Mjesni dom Nikšić, Župni ured Lađevac – uređeni prostori za djelovanje mjesnih odbora, KUD-ova i događanja
 • Uređen i opremljen prostor za obavljanje fizikalne terapije
 • Dječji vrtić: projekti poboljšanja materijalnih uvjeta – uređenje dječjeg igrališta i produljenog rada Vrtića u poslijepodnevnim satima te projekat u tijeku: rekonstrukcija i dogradnje sa 3 nova dnevna boravka
 • Pučko otvoreno učilište: projekti uređenja kinodvorane – nove sjedalice i podovi, nove elektroinstalacije, uređenje garderobe i ponovno stavljanje u funkciju kinoprikazivačke djelatnosti te projekti u tijeku: sanacija problema kapilarne vlage u kino dvorani i opremanje polivalentne dvorane
 • Izgrađen parking i prometnica u ulici Kralja Zvonimira
 • Gradsko kupalište: izgradnja platforme za invalide, nove stepenice, nove sjenice i uređenje šetnice, dječje igralište, javni zahod, tuševi i garderobe
 • Izgrađen spomenik Milanu Neraliću (cca. 300.000 kn vrijednosti)
 • Projekt „Hrvatska prirodno tvoja“ – sadnja 10 stabala crnih joha na gradskom kupalištu
 • Arheološka istraživanja Trg Zrinskih i Frankopana
 • Dugogodišnja sanacija Starog Grada – intenzivnija sanacija od potresa
 • Modernizacija javne rasvjete
 • Besplatni, brzi Internet u Rastokama
 • Uređenja i modernizacije ulica i prometnica: Ladihovićeva ulica, II. Poljski put, I. Poljski put, Vladimira Nazora (sa stepenicama), Mlinarska staza u Rastokama, Kralja Zvonimira, Ivana Trnskog, Stara cesta, Mrežnička, Mile Cindrićeva te izgradnja nogostupa i javne rasvjete u ulici Gojka Šuka
 • Izgrađena i opremljena parkirališt: kod katoličkog groblja Slunj i parkiralište i prilazne ceste pokraj dvorane SŠ Slunj te uređen parkinga s novom regulacijom prometa kod Ljekarne
 • Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima
 • Izgradnja pristupa za osobe s invaliditetom i teškom pokretljivošću: Ljekarna, Gradska uprava, Pučko otvoreno učilište, Gradsko kupalište
 • Regulacija prometa u Rastokama – novo prometno rješenje
 • Sustav naplate ulaznica u Rastokama
 • Izgrađeni Magistralni cjevovod Slunj – Veljun, Vodoopskrbni cjevovodi Blagaj i Gornja Glina-Tatar Varoš te zahvati nužni za smanjenje gubitaka vode na vodoopskrbnom sustavu, Odvodnja u naselju Lalić Gaj
 • Projekti komunalnog opremanja: multifunkcionalna komunalna vozila za Komunalno poduzeće LIPA, traktor i traktorski priključci: kranska kosilica i škare, nabavljene plave i žute kante za kućanstva, za selektivno prikupljanje otpada i komposteri za biootpad
 • Izgrađeno i opremljeno Reciklažno dvorište
 • Nabava GIS Sustava, uvođenje programa digitalnog uredskog poslovanja, uspostavljen sustav iTransparentno
 • Izrađene strategije razvoja većeg urbanog područja Karlovac, zelene urbane obnove grada Slunja
 • Pripremljena dokumentacija za projekte: Razvojni centar Slunj, Uređenje višefunkcionalnog parka oko spomenika Milana Neralića, Viseći pješački most „Slovin“ preko Slunjčice, Akcentna rasvjeta u Rastokama, Rekonstrukcija ceste kroz Podmelnicu i novi kanalizacijski sustav, Rekonstrukcija DC1, uz izgradnju nogostupa i rekonstrukciju javne rasvjete, Aglomeracija Slunj

Pored projekata izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije Grad Slunj kroz proteklo razdoblje provodi programe i mjere za poboljšanje uvjeta razvoja poljoprivrede i poduzetništva te demografske mjere:

 • Dodijeljeno 200ha državnog poljoprivrednog zemljišta i bespovratne potpore poljoprivrednicima (OPG) – nabavka opreme, usijavanje travnjaka, osjemenjivanje životinja
 • Bespovratne male potpore poduzetnicima za nabavku opreme
 • Inicijative za povezivanje poljoprivrednih proizvođača i krajnjih korisnika u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda
 • Smanjenje komunalnog doprinosa za mlade obitelji i bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje mladim obiteljima
 • Novčana pomoć za novorođenčad
 • Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata
 • Besplatan vrtić za djecu iz višečlanih obitelji
 • Stipendije učenicima i studentima
 • Nagrade učenicima generacije
 • Maturalna putovanja i škola u prirodi
 • Nabavka radnih bilježnica i radnog materijala za učenike OŠ Slunj
 • Potpore projektima GDCK Slunj, Poliklinike SUVAG i Udruge „Zvončići“ za rad sa korisnicima u potrebi
 • Sufinanciranje rada Produženog boravka u OŠ Slunj
 • Sufinanciranje rada Glazbene škole-područni odjel u Slunju

Provode se i brojne manifestacije i ture, dodjeljuju potpore udrugama, a posebice Zajednici športskih udruga Grada Slunja za djelovanje klubova i sportske manifestacije:

Neralićevi dani, Frankopanskim stazama – noć tvrđava, Mostovi plešu, Ribarska večer, Koranski susreti, Brđanijada, Izložbeni korzo, Dani mlina, Folklorni susreti, Bećarac, Poetska večer, Sportski ujedinjeni u zdravlju, Rast Raft, Rastoke Trail, Dan sjećanja na progonstvo, Advent, Klasika na vodi, Večer domoljubne pjesme, Quattro River Relly, Udahnite ljepote Slunjčice, turistička tura J.U. „Natura Viva“

Close Search Window