Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 30.11.2023. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o paušalnom porezu po krevetu

 

Close Search Window