Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Slunju.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 15.12.2022. godine.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Slunju

Obrazac

Close Search Window