Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 09. prosinca  2022. godine. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: grad-slunj@ka.com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke organizaciji i načinu naplate parkiranja

Obrazac  

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window