Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu  Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnih redara.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnih redara davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20. 05. 2022. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt  Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt Odluke 

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window