Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Radovi postavljanja ograde oko odlagališta komunalnog otpada “Pavlovac”. Rok za dostavu ponuda je 06.10.2015. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude zajedno s prilozima možete vidjeti OVDJE 

U roku za dostavu ponuda dostavljena je 1 (jedna) ponuda ponuditelja SLUNJ GZPP d.d., Petra Svačića 5, 47240 Slunj. Utvrđeno je da pristigla ponuda udovoljava uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponuda, te će se sa navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izvođenju radova postavljanja ograde oko odlagališta komunalnog otpada “Pavlovac”. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru možete vidjeti OVDJE 

Close Search Window