Vijesti|

Predavanje o Ugovoru o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju bit će održano 23.04.2019., s početkom u 11:00 sati u Rekreativnom kutku “Dodajmo život godinama” za starije osobe. Predavanje će držati gosti predavači iz Pravne klinike, Pravnog fakulteta iz Zagreba u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u sklopu programa pružanja besplatne pravne pomoći.

Grad Slunj, u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, kroz projekt Međusektorska suradnja u skrbi za osobe s invaliditetom,  intenzivno se uključio u poboljšanje položaja osoba s invaliditetom na svom području.

Cilj ovoga  projekta je osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim društveno isključenim skupinama građana  omogućiti pristup pravima i uslugama koje postoje u zajednici. Prva od nekoliko aktivnosti planiranih za ovu godinu je održavanje predavanja na temu „Ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju“. Ovo predavanje se organizira u suradnji sa Gradskim društvom Crvenoga križa Slunj i Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Nakon predavanja bit će mogućnost dobivanja INDIVIDUALNIH PRAVNIH SAVJETA I PRAVNE POMOĆI te mogućnost PISANIH PRAVNIH SAVJETA. Ukoliko trebate pisani pravni savjet sa sobom ponesti OSOBNU ISKAZNICU I DOKUMENTACIJU VEZANU UZ PREDMET KOJI ŽELITE RJEŠAVATI.

Close Search Window