Vijesti|

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici naselja Rastoke na predstavljanje prijedloga Prometnog elaborata kojim se planira uspostava nove  organizacije prometa u naselju Rastoke koje će se održati dana 15.07. 2022. godine u 10,00 sati u prostorijama Turističko informativnog centra u Rastokama.

Poziv 

Close Search Window