Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada

Pozivaju se zainteresirani da se uključe u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 14.07.2022. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada

Obrazac

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window