Aktualnosti|

I ove školske/akademske godine 2019./2020. Grad Slunj je uvrstio u svoj Socijalni program pomoć za troškove prijevoza učenika i studenata koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući. To pravo mogu ostvariti obitelji (za maloljetne učenike) te punoljetni učenici i studenti, uz slijedeće uvjete:

– da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija i da imaju prebivalište na području Grada Slunja.

Visina jednokratne novčane pomoći za ovaj oblik  u šk./akad. 2019./2020. godini iznosi 500,00 kuna za učenike i studente koji se obrazuju u Karlovcu, Korenici i drugim gradovima s udaljenosti od Slunja manjom od 100 km, a 1.000,00 kuna za one koji se obrazuju u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima čija udaljenost od Slunja iznosi više od 100 km.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava (obrazac 9d), podnositelj Zahtjeva dužan je priložiti potvrdu o redovitom upisu učenika/studenta u šk./akad. 2019./2020. g., presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta te presliku računa za uplatu.

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavlja se do 30. 11. 2019. osobno ili poštom na adresu:

Grad Slunj

Odsjek za društvene djelatnosti

Trg dr. F. Tuđmana 12

47240 Slunj

Sve dodatne informacije mogu se dobiti U Odsjeku za društvene djelatnosti, pozivom na telefon 047/674-711 ili slanjem upita na mail: dragoslava.cindric@slunj.hr

Close Search Window