Aktualnosti|

Cijenjeni građani, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja, KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. organizira skupljanje i odvoz glomaznog otpada.

 

Odvoz otpada će se provesti sukladno navedenim terminima:

 • 04.04.2019. do 08.04.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomazni otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Ludevita Gaja
 2. Kralja Zvonimira
 3. Plitvička ulica
 4. Križanje ulica Stara ceste i Školske ulice

 

 • 09.04.2019. do 14.04.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomaznog otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Ivšić brdo
 2. Trg Zrinskih i Frankopana
 3. Naselje Podmelnica
 4. Domobranska pukovnija

 

 • 15.04.2019. do 19.04.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomaznog otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Gojka Šuška, Nikole Zrinskog
 2. Nikola Turkalja
 3. Novo Selo
 4. Donje Taborište – kod Doma

 

 • 20.04.2019. do 26.04.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomaznog otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Donje Taborište – kod Žalca
 2. Gornji Nikšić
 3. Donji Nikšić
 4. Blagaj – kod škole

 

 • 27.04.2019. do 02.05.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomaznog otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Cvitović – kod doma
 2. Cvitović – Čop
 3. Mali Vuković
 4. Kremen – kod škole

 

 • 03.05.2019. do 09.05.2019.god.

            Kontejner za odlaganje glomaznog otpada bit će postavljen na slijedećim lokacijama:

 1. Gornji Cerovac kod bunara
 2. Donji Cerovac kod Rendulića
 3. Popovac – kod doma
 4. Lađevac – kod škole
 5. Furjan – kod škole

 

 

 

 

     Za sva eventualna pitanja i nejasnoće možete se obratiti na broj telefona KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.  777-790.

Close Search Window