Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 12/16 – 04. 11. 2016.

 

KLASA: 612-01/16-01/07

URBROJ: 2133/04-01/01-16-10

Slunj 04. studeni  2016.

 

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama  (“Narodne novine” 76/93, 29/97, 47/99 i 36/08), članka 26. i 27. stavka 3. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” 105/97, 5/98,   104/00 i 69/09), članka 28. Statuta Knjižnice i čitaonice Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 15/07 i 20/09) i članka 25. stavka 1. alineja 9. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće, na svojoj 35. sjednici koja je održana 04. 11.   2016. godine  donosi

ODLUKU

I.

NIKOLA ŽIVČIĆ iz Slunja, Mali Vuković 73  OIB: 70403819368, bira se i imenuje  za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se o „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                                   Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window