Vijesti|

 

Obavještavaju se vlasnici nekretnina uz javne površine (ulice, ceste, putove) da su prema Odluci o komunalnom redu Grada Slunja (GKŽ 9/19, 20/21) dužni održavati i orezivati živice, stabla i ostalo raslinje na način da ne ometa sigurnost prometa i kretanje pješaka, a naročito da savijene grane u zimskim uvjetima ne ometaju čišćenje snijega.

Također upozoravamo da je vlasnik dužan pomesti cestu i nogostupe od lišća, grana, voća i svega ostaloga što padne sa njegove parcele.

Rok za uređenje živica, stabala i raslinja je 30. rujna 2022. godine.

Za sve koji ne postupe po ovoj obavijesti komunalni redar će naložiti vlasniku izvršenje istog pod prijetnjom prisilnog izvršenja.

Mole se vlasnici koji na svojim nekretninama imaju visoka stabla čiji bi eventualni pad mogao prouzročiti štetu osobama i imovini da ista orezuju ili uklone.

Grad Slunj

Close Search Window