Vijesti|

Grad Slunj je u pripremi izmjene prostorno-planske dokumentacije te se pozivaju svi zainteresirani  da dostave svoje potrebe za izmjenom Prostornog ili Urbanističkog plana uređenja grada Slunja (uvrštenje u građevinsko područje i sl). 

Prijedloge i inicijative potrebno je dostaviti najkasnije do 30.09.2022. godine na adresu Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12 ili  putem elektronske pošte grad-slunj@ka.t-com.hr

 Za dostavu prijedloga i inicijativa može se koristiti obrazac koji se nalazi na web stranici Grada Slunja: OBRAZAC

Close Search Window