Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti: Modernizacija prilazne ceste u Rastokama. Rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude te priloge istom možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Prilozi 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri ponude):

1. Građevinski obrt Špelić, vl. Nikola Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj

2. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa

3. Građevinsko-trgovački obrt Delač, vl. Rudolf Delač, Triglavska 30, 47000 Karlovac

U postupku pregleda i ocjene ponuda isključena je ponuda ponuditelja Građevinsko-trgovački obrt Delač, vl. Rudolf Delač, obzirom ista nije udovoljavala svim uvjetima određenim u Pozivu na dostavu ponude. Kao najpovoljnija, obzirom na kriterij za odabir ponude (najniža cijena), ocijenjena je ponuda ponuditelja Građevinski obrt Šelić, vl. Nikola Špelić, s cijenom ponude 304.920,00 kn bez PDV-a, odnosno 381.150,00 kn s PDV-om.

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Close Search Window