Vijesti|

Na web stranicama Karlovačke županije objavljeni su javni pozivi za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu:

1. Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Karlovačke županije“ za 2021. godinu koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za njihovo djelovanje ili rezultate koji su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji Karlovačke županije,

2. Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ u 2021. godini koje se dodjeljuje fizičkim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno nacionalnoj ili međunarodnoj promidžbi i ugledu Karlovačke županije. „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ može se dodijeliti i posmrtno. 

Javni pozivi dostupni su na linku: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-ured-zupana/javni-poziv-javna-priznanja-karlovacke-zupanije-za-2021-godinu

Rok za prijavu kandidata je 11. veljače 2022. godine.

Close Search Window