Vijesti|

Danas je uspješno obavljen tehnički pregled mosta sv. Ivana te je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole.

Most sv. Ivana namijenjen je pješačkom prometu, a kolni promet moguć je samo u izvanrednim situacijama i to primarno za potrebe žurnih službi.

Od danas se most otvara za pješački promet i korištenje (bez ograničenja).  

U narednom razdoblju na most će se ponovno postaviti i kip sv. Ivana Nepomuka koji  je restauriran i „strpljivo čeka“ u crkvi Presvetog trojstva u Slunju povratak na most.

Close Search Window