Aktualnosti|

Grad Slunj raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunj u 2016. godinu

Rok za prijavu je 2. 4. 2016.

 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva:

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Prijavni obrazac opisa projekta

Prijavni obrazac proračuna projekta

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac – Kontrolni popis dokumenata i priloga

 

Dokumentacija za provedbu projekta i izvještavanje:

Nacrt ugovora

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog izvještaja projekta

Close Search Window