Jednostavna nabava grada|

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

TROŠKOVNIK

U roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude: 

1. CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Općina Barilović, 14250 Duga Resa

2. TEHNO-PROMET d.o.o., Tomašnica 89, 47281 Mali Erjavec

Ponuđene cijene u obje pristigle ponude više su od procijenjene vrijednosti nabave, a obzirom Grad Slunj trenutno nije u mogućnosti osigurati dodatna sredstva donesena je Odluka o poništenju postupka nabave. 

ODLUKA O PONIŠTENJU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

 

Close Search Window