Aktualnosti, Vijesti|

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

               Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena:

  • – nerazvrstana cesta NCG186-GORNJE TABORIŠTE u naselju Gornje Taborište (k.o. Cvitović)
  • – put NAD KORANOM u naselju Gornje Taborište k.o.(Slunj 1)

o započinjanju postupka identifikacije i obilježavanja međa predmetnih cesta k.č 1038/7 k.o.Cvitović i 1938 k.o.Slunj 1 .

            Identifikacija i obilježavanje međa izvršit će se sukladno članku 60.,84.,90.,Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN112/2018),na zahtjev naručitelja :Grad Slunj.

             Identifikaciju i obilježavanje predmetnih katastarskih čestica izvest će tvrtka GEO-KOM d.o.o., Bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa na lokaciji predmetnih katastarskih čestica dana 08.03.2024. ( petak ) u 09:00 sati.

            Nositelji stvarnih prava mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja,svakim radnim danom u periodu od 07:00 do 15:00 u prostorijama GEO-KOM d.o.o.,Trg dr.Franje Tuđmana 14,Slunj ili pozivom na broj 047/202-339 mobitel: 099/331-5257 ili na mail:blazenka@geo-kom.hr

Close Search Window