Vijesti|

Na temelju točke 6. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slunja za 2023.godinu (“Službeni glasnik Grada Slunja” 10/23), Gradonačelnica Grada Slunja raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slunja za 2023.godinu.

Javni poziv otvoren je od 09. do 27.listopada 2023.godine.

Predmet Javnog poziva – dodjela bespovratnih potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slunja za 2023.godinu

Prihvatljivi korisnici –

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

– da svi članovi mlade obitelji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Slunja,

– da će svi članovi mlade obitelji živjeti 5 godina u nekretnini za koju su ostvarili pomoć temeljem mjera iz Programa,

– da podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug nije navršio 40 godina života na dan raspisivanja javnog poziva,

– da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug koji živi u u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom partnerstvu, kao I jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj nisu vlasnici/suvlasnici neke druge nekretnine (stambenog prostora). Vlasništvo nekretnine ne mogu imati niti djeca podnositelja zahtjeva  koja žive u istom kućanstvu ili imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao podnositelj zahtjeva.

fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Slunja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koji su stalno nastanjeni na području grada Slunja te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području grada Slunja te koje s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja grade ili rekonstruiraju stambeni objekt na području grada Slunja.

UVJETI SUFINANCIRANJA PO MJERAMA 

Mjera 1. Bespovratna novčana sredstva za izgradnju stambenog objekta

Mjera 2. Bespovratna novčana sredstva za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica

Mjera 3. Bespovratna novčana sredstva za kupnju obiteljske kuće/stana

Zahtjev se podnosi na obrascu zajedno sa propisanom dokumentacijom te se dostavlja u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

Grad Slunj

Trg dr.Franje Tuđmana 12

47240 Slunj

Sa obveznom naznakom “JAVNI POZIV – POTPORE ZA MLADE OBITELJI – ne otvaraj”.

 

Tekst javnog poziva

Prijavni obrazac za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slunja za 2023

Izjava za vlasnika kuće

Izjava za suvlasnika kuće

Izjava o prvoj nekretnini, promjeni prebivališta, dostavi zadužnice

Izjava o neformalnom životnom partnerstvu

Izjava o izvanbračnoj zajednici

Close Search Window