Aktualnosti|

Grad Slunj raspisuje II. JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata udruga u 2022. godinu

Predmet financiranja su programi/projekti:

  1. Nastup KUD-a „Korana“ Slunj na 37. Smotri folklora jadranske Hrvatske „Na Neretvu misečina pala“ u Metkoviću
  2. Nastup KUD-a „Lađevčani“ Lađevac na 22. Smotri folklora u Otočcu
  3. Organizacija obilježavanja blagdana i komemeracija župe Lađevac
  4. Organizacija Folklornih susreta „Raduj nam se, Slovin grade!“
  5. Nastupi KUD-a „Graničar“ Cvitović na folklornim susretima i smotrama
  6. Izgradnja stepenica kod spomenika žrtvama Domovinskog rata u Lađevcu

Krajnji rok za dostavu prijava (bez obzira na način dostave)  je 22. 07. 2022. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj  s naznakom: „Prijava na II. Javni poziv za predlaganje programa udruga“.

Postupak zaprimanja, otvaranja, pregleda, ocjenjivanja, rangiranja i odabira prijava, detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu sukladne Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

  1. javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga
  2. upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Opisni prijavni obrazac

Financijski prijavni obrazac

Izjava  o nepostojanju dvostrukog financiranja

Kontrolni obrazac

 

Obrasci za izvještavanje:

Opisni izvještajni pravac

Financijski izvještajni obrazac

Close Search Window