Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 15. listopada 2015. godine.

 

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: grad-slunj@ka.com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke organizaciji i načinu naplate parkiranja

 

Obrazac  

Close Search Window