Vijesti|

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj uključio se u provedbu projekta Hrvatskog Crvenog križa PrepAge kao suorganizator vježbe zaštite i spašavanja na temu evakuacije, koja je održana 02. listopada 2015. godine u Slunju. Cilj vježbe, kao i samog projekta Prepage, je smanjenje straha od evakuacije kod starijih osoba i opće populacije i poboljšanje koordinacije između službi zaštite i spašavanja. U vježbu su se uključili brojni akteri koji su prikazali svoju ulogu u različitim situacijama katastrofe.


 Prepage je projekt čijom provedbom bi se utvrdile potrebe, strukture i mjere koje će poboljšati pripremljenost i pristup ciljnoj grupi starije populacije osoba u slučaju izvanrednih situacija i katastrofa, a samim projektom koordinira Austrijski Crveni križ. Sveučilište u Innsbrucku, Bugarski Crveni križ, Hrvatski Crveni križ, Latvijski Crveni križ i Britanski Crveni križ su partneri u ovom europskom projektu. 

S obzirom da Društvo Crvenog križa Karlovačke županije dugi niz godina obučava svoje djelatnike i volontere za postupanje u kriznim i izvanrednim situacijama, uključio je svoje članove tima u provođenje vježbe koji su pritom obnovili svoje znanje te prikazali kako Hrvatski Crveni križ evidentira evakuirane ljude, na koji način pristupa ozljeđenim osobama te kako ih zbrinjava u izmještajnom centru. Veliki pomagači u vježbi su bili naši korisnici Dnevnog boravaka za starije osobe Slunj, koji su odglumili izmiještanje i evakuaciju.


Nakon prikaza izmiještanja stanovništva te koje poslove u tom slučaju Crveni križ obavlja, uputili smo se na drugi dio vježbe na gradsko kupalište gdje je tim za spašavanje voda Hrvatskog Crvenog križa, uz uključivanje korisnika prikazao praktičan dio spašavanja ljudi iz vode.

Praktičnom dijelu vježbe prethodile su prezentacije i kratka predavanja te pozdrav gradonačelnika grada Slunja gospodina Jure Katića. Svoje uloge u slučaju katastrofe prikazali su Centar za socijalnu skrb Slunj, Stožer za zaštitu i spašavanje grada Slunja, Državna uprave za zaštitu i spašavanje, Društvo za psihološku pomoć Hrvatskog Crvenog križa te Hrvatska gorske službe spašavanja.


 Društvo Crvenog križa Karlovačke županije ovim putem se zahvaljuje svim sudionicima (kojih je bilo 85), volonterima i gostima na doprinosu provođenja ovog tipa vježbe.

 

Close Search Window