Vijesti|

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uz europska sredstva investira u energetsku obnovu višestambene zgrade na adresi Slunj, 14. Domobranske pukovnije 5, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Do sada je izvršena  izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije, postupci pripreme i provedbe osiguranja EU sredstava iz navedenog Plana te odgovarajući postupci nabava za radove i usluge stručnog nadzora.

Energetska obnova ove zgrade uključuje:

  • Sanaciju ili zamjenu nosive krovne konstrukcije i zamjena pokrova s gromobranskom instalacijom (instalacija sustava zaštite od munje), ovisno o zatečenom stanju na zgradi;
  • Sanacija ili ugradnja dimnjaka u dijelu od tavanske ploče do vrha uključujući zaštitnu kapu, ovisno o stanju na zgradi;
  • Limarske radove;
  • Stolarske radove – zamjena vanjske stolarije;
  • Izradu vanjske ovojnice – fasada;
  • Sanacija postojećih balkona, lođa, vijenaca i raznih istaka na fasadi, ovisno o stanju zgrade;
  • Zamjena svih proizvoda od azbest-cementa uz definiranje načina zbrinjavanja opasnog otpada (ukoliko isti postoji na zgradi).

Dovršenjem ovih radova će se doprinijeti energetskoj učinkovitosti zgrade, podići razina kvalitete života njenih stanovnika te utjecati na smanjenje energetskog siromaštva.

Radovi energetske obnove zgrade financiraju se iz „Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine“ za koji su sredstva osigurana u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO).

Close Search Window