Vijesti|

LAG Frankopan objavio je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.:

https://www.lag-frankopan.hr/

izvor fotografije: LAG akademija / https://www.lag-akademija.eu/partneri/lag-frankopan/

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 120.000,00 EUR, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 29. rujna- 30. listopada 2023. godine.

Natječaj

Pravilnik o odabiru projekta

Pojašnjenje kriterija

Popis poljoprivrednih proizvoda

Vodič za mikro, mala, srednje i velika poduzeća

Dokumentacija za podnošenje prijave

EVPG Kalkulator

A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablicni dio

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac_E Izjava o davanju suglasnosti

 

Close Search Window