Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) i članka 36. stavka 1. podstavka 1. Statuta Grada Slunja (“Glasnik  Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13,  3/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18, 2/20, 6/20, 3/21 i 5/21-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Slunja Mirjana Puškarić donosii Dopune Plana normativnih aktivnosti u 2023.

Dopuna Plana normativnih aktivnosti u 2023

 

Close Search Window