Vijesti|

Dana 14. lipnja 2023. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade dodijelio je Ugovore financijske potpore jedinicama lokalne samouprave usmjerene projektima poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.
 

Gradonačelnica grada Slunja Mirjana Puškarić prisustvovala je na Svečanom uručivanju Ugovora o sufinanciranju radova i usluga za projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića prema programu podrške o povećanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, prema kojemu je Gradu Slunju dodijeljeno 22.725,78 € za osiguranje dodatnog opremanja i proširenja dječjeg igrališta. 
 
 
Close Search Window