E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 30. 09. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 12  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović,  Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega,   Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,  Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak su opravdali: Ivanka Magdić, Zoran Ivšić i Damir Vuković. 

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragan Pavlešić,  direktor Komunalac d.o.o. Slunj, Nikolina Paulić, direktorica Komunalnog društva LIPA  d.o.o. Slunj, Mijo Močilac i Alen Holjevac – predstavnici DVD-a Slunj,  Mirjana Puškarić – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Nikola Živčić – ravnatelj Knjižnice i čitaonice Slunj, v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Slunj i predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Slunja te novinari.

 

AKTUALNI SAT

 

Predsjednica vijeća poziva redom vijećnike upisane za „Aktualni sat“ da postave pitanje.

Josip Štefanac postavlja pitanje u ime predstavnika OPG-a, naime zanima ih  da li se može negdje u centru Slunja odrediti mjesto za prodaju njihovih proizvoda,  jedan od njihovih prijedloga je  parkiralište nasuprot „Lea“. Iznosi kako  oni imaju zakonsku osnovu da mogu prodavati  svoje proizvode  na mjestima gdje to dozvoli Grad. Drugo, zanima ga što se to događa sa našim poslovnim prostorima u Ulici braće Radić da se zatvaraju. Treće i najvažnije pitanje,  zanima ga je li istina da smo odustali od financiranja iz EU fondova od oko 2,5 mil € u slijedećih  5 godina, a tim sredstvima su se trebali sanirati vodovodi, kanalizacija, izgradnje novog vodovoda, pročistača i td. U tome je navodno trebao Grad učestvovati sa 10%.

Gradonačelnik Jure Katić  u odgovoru na prvo pitanje kaže kako se mjesto gdje bi poljoprivredni proizvođači htjeli prodavali svoje proizvode ne može samo tako odrediti, mora se dogovoriti da li se to dolje uopće može staviti, osobno ne vidi mogućnost takvog rješenja, tim više što svoje proizvode mogu prodavati na prostoru tržnice svakim danom. Što se tiče naših poslovnih prostora odgovara kako su  korisnici sami otkazali te poslovne prostore, momentalno nema zainteresiranih i  koliko mu je poznato i  prostor u kojem je gosp. Vuković uskoro će biti slobodan. Za sada ima naznaka da bi jedan ili dva poslovna prostora trebala uskoro biti  zauzeta, za poslovni prostor gdje je bila bivša cvjećarna zainteresirani su iz tvrtke Croatia osiguranje i on će vjerojatno biti iznajmljen. Što se tiče poslovnog prostora gdje je bio Stambeni fond i on će se iznajmiti, a za preostale poslovne prostore momentalno nema zainteresiranih, kaže gradonačelnik. U vezi pitanja o odustajanju od  korištenja sredstava iz EU fondova smatra da se ne može na takav način komentirati. Istina je, kaže,   da je Grad odustao od jednog kompleta, gosp. Pavlešić je također bio uključen u to, a radilo se o tome da su iz tih EU fondova tražili da svi ti projekti u infrastrukturi u Gradu Slunju budu u jednom kompletu i da bi mogli dobiti sredstva za izradu projektne dokumentacije. U početku se  na to išlo, g. Pavlešić je to prihvatio, no prije tjedan dana došao  je g. Pavlešić  sa  projektantom, g.  Jurićem  koji je i danas bio ovdje sa informacijom kako bi  mi od EU fondova mogli ostvariti sredstva u iznosu od 4,2 mil. kn, ali do  30. 06. 2016. godine moramo imati ishođene sve građevinske dozvole da bi se  mogli kandidirati  za izgradnju. O tome su razgovarali na tom sastanku na kojem su bili g. Pavlešić, g. Jurić i g. Smolić i  tada je iznio  kako je protiv toga jer EU uvjetuje, ukoliko ne izvršimo to, odnosno ne dobijemo za sve projekte građevinske dozvole koji su planirani, moramo vratiti  sva sredstva, što znači  da bi mogli povući  4,2 mil. kn, Grad bi morao dati  800.000 kn, a ako za samo jedan projekt u tom roku ne budemo imali građevinsku dozvolu, sva sredstva moramo  odmah vratiti, a njegova je procjena da u tom roku sigurno do svih građevinskih dozvola ne bi došli. Tome u prilog je iznio jedan problem koji se pojavio sa „Slivom D“ koji se radi, projektna dokumentacija je krenula u izradu već možda 3 ili 4 godine, da bi prošli tjedan  dobili obavijest od Ministarstva  zaštite okoliša da se vraća na početak, da se ne može  ići trasom koja je planirana do sada, a i to je jedan od projekata u tom kompletu, znači taj sliv D nema nikakvog dokumenta, vraća se sve na početak.  Drugi projekt  koji se sada momentalno radi je most i šetnica preko Korane,  došlo se do izrade Glavnog projekta, dobivena je  lokacijska dozvola,  dobiveni su i vodopravni uvjeti i kada smo  zatražili od  Hrvatskih  voda da nam dadu pravo građenja oni su vratili natrag i rekli da se ni šetnica, niti most  ne mogu  raditi  bez cijepanja  parcele,  i to se vraća natrag. Gradonačelnik ponavlja, da bi išli u to, moramo  biti uvjereni da ćemo za sve projekte dobiti građevinsku dozvolu, a to ne može nitko garantirati. Vjeruje kako bi te novce lako mogli potrošiti, ali odjednom 2016. godine vratiti novac  bilo bi jako teško. Naglasio je kako to nije  odustajanje od projekta, i dalje se ide u to, ali pojedinačno i nada se da ćemo  uspjeti ta sredstva pojedinačno po projektima koristiti i da će svaki od tih projekata biti  sufinanciran od EU. Po njegovom mišljenju to je  bolje rješenje, već sada se ulazi u jedan projekt  koji će  vjerojatno  biti već idući tjedan odobren, to je   vodovod Slunj – Veljun koji je isto u sastavu tih projekata, znači  on ide pojedinačno i sredstva su  isto tako nađena. Naglasio je još jednom kako ovo nije odustajanje već se ide parcijalno te dodao da je EU  samo počela sa svojim projektima i vjeruje  da će tu biti ponuda koliko hoćemo. 

Đuro Mihajlović je pitao u vezi mosta na Korani u Veljunu kojeg je odnijela voda,  što će biti s tim,  da li se radi kakva alternativa ili mogućnost zamjene za prelazak. Drugo, zatražio je  malo detaljniju informaciju o cjevovodu Slunj – Veljun. Zadnje se odnosi na  provalu u  pravoslavnu crkvu u Veljunu, na devastaciju spomenika na Veljunu koji je  devastiran u nekoliko navrata pa ga zanima  da li ima kakvih informacija da li je što pronađeno, koliko je to medijski popraćeno od strane  Grada, Radio Slunja, PU Karlovačke jer nigdje nije uočio da je bilo što o tome napisano.

Gradonačelnik odgovara kako je u  kontaktu sa Županijom po pitanju mosta jer je to  županijska cesta, odnosno županijski most. Poznato mu je da je Županija poslala  vojsku koja je bila dolje jer je alternativa da se postavi pontonski most, a prema nekim informacijama momentalno nema takvog pontona, tako da ovog trenutka ne zna  da li je došlo u međuvremenu do kakvog rješenja. To je sve predano Cestama Karlovac koje  su trenutno u problemima jer u Karlovcu ima na 100 mjesta proklizavanja cesta, iako je najveći problem taj most. Jučer ih je također kontaktirao,  rečeno mu je  da bi trebali sada pokrenuti izradu projektne dokumentacije za pravi most, a to će vjerojatno trajati, a do tada bi rješenje bio  pontonski most. Za sada su dolje zaštitili prilaz s jedne i druge strane da se ne bi tko zaletio i to tako stoji.

Đuro Mihajlović je komentirao kako je to područje koje je godinama zapostavljano,  most je prije 2 godine Županijska uprava za ceste popravljala, izvršila neku  sanaciju, ali, na žalost,  to je  rađeno pogrešno, jako je loše sve napravljeno (nosači, odnosno upore nisu opće dirani, nije bilo ukopano u vodi, samo sa strane,  postavljene su grede kuda se prolazi autima i dr.), a  utrošeno je dosta novca i  da se tada još upola novaca osiguralo, moglo se to kvalitetno sanirati, ne zna  dali nije bilo  novca ili dobre volje da se to napravi. Što se projekta tiče zna da je  trebao biti rađen još prije 3 godine, takva su saznanja bila, bila i neka solucija da bi se cijeli drveni most napravio  što bi bilo najpovoljnije i najkvalitetnije i najjeftinije jer ipak gradnja jednog betonskog mosta za ono područje je veliki novac,  a koliko je isplativo, drugo je  pitanje. Također je rekao kako to nije uopće bilo medijski popraćeno, zna da je  to bilo vrijeme poplava, ali nije nigdje o tome  bilo informacija, ni na stranicama Grada, ne  zna je li Radio Slunj  objavio da se to dogodilo, jednostavno, voda ga odnijela i nema ga više.

Gradonačelnik je,  što se tiče cjevovoda Slunj – Veljun, izvijestio  kako je u nekoliko navrata bio u Hrvatskim vodama  i sada je to došlo do finalizacije, Hrvatske vode su odobrile taj cjevovod, tj. sredstva su odobrena za cjevovod i za rekonstrukciju crpne stanice. U tom projektu je i izrada bazena na Tatar Varošu gdje se na naš vodovod spaja Općina Cetingrad, s tim da je to projekt Općine Cetingrad, ali je u paketu rješavan, znači oni imaju svoje obveze, iznos našeg dijela je oko 18 mil. kn s PDV-om. Taj prijedlog Hrvatskih voda je otišao u banku, banka bi to trebala ovjeriti i obavijestiti Komunalac odnosno Grad Slunj o potpisu ugovora,  vjeruje da sada ne bi trebalo biti problema barem kakvu je on informaciju dobio u Hrvatskim vodama, rekli su da je to 99,9% sigurno, ali dok se ugovor ne potpiše, ne može to garantirati. Što se tiče provale u crkvu rekao je kako ništa nije o tome znao dok nije došao kod njega zamjenik predsjednika MO, poslije je bio u Veljunu  s načelnikom policije,  dolje je bilo okupljeno 20-30 ljudi, bio je i gosp. Kosanović iz Krnjaka koji zastupa srpsku zajednicu u Županiji i bio je pop  iz Vojnića, gosp. Željko, konstatiralo se  da je u crkvu provaljeno, srušeno je  zvono teško 200 ili 300 kn  s kata na ogradu i potrgalo je, a kada je zvono palo  u susjednoj kući do crkve je upaljeno svjetlo pa su  provalnici počeli bježati, jedni su uletjeli u kombi, drugi na drugu stranu,  oni u kombiju su se srondali u provaliju gdje se cesta provalila, zna se tko su, kombi je dovezen  pred PP Slunj. Prije toga su bili kod spomenika i otkinuli nekoliko ploča, ali to  nitko nije  dojavio iako je  rečeno, ako netko išta sumnjivo uoči, da zove 112, nitko ništa nije javio i on nije znao ništa do jučer. Kaže kako je tamo bila i jedna gospođa  koja je govorila da se osjećaju ugroženi, da se plaše pa je rekao g. Kosanoviću  kako je  bitno da dolje nije došlo do nikakvog konflikta po nacionalnoj osnovi, smatra da su u dosta korektnim odnosima, osobno je bio u tri navrata na Veljunu i Šlivnjaka i bitno je da nije na toj nacionalnoj  osnovi. Kaže kako su provalu izvršili Romi, nađeni su računu da su oni tu  sirovinu prodavali u Karlovcu, poznata su  imena i prezimena tih osoba na računu. Dodao je kako je policija ta  koja će završiti  istragu i  predsjednik MO dobiti će izvješće  o tome tko je to  napravio.

Đuro Mihajlović iznosi kako je  još kod prve devastacije koja je bila pred 15-tak dana javljeno  policiji baš  preko 112 i da su istražne radnje  rađene, ali da na vijestima PU Karlovačke  gdje se evidentira svaki događaj, provala, krađa, ništa nije objavljeno, niti prošli puta niti sada nema niti jedne informacije, ne zna je li to stvar sada PP Slunj ili PU Karlovačke, ali smatra da takve informacije trebaju ostati zabilježene na stranicama nadležne ustanove jer spomenik je sada potpuno devastiran,   ne zna na koji način se može ući u trag  onome tko je tada radio kada je to prodano jer takva se sirovina ne može otkupljivati kao sekundarna sirovina, to je zabranjeno i zakonom. Vjeruje, ako se želi otkriti, da postoje  načini kako se to može napraviti jer sami lopovi bez suradnje u takvim mjestima gdje se otkupljuje sirovina nemaju puno uspjeha, što im to vrijedi sirovina ako ju ne mogu prodati.

Gradonačelnik kaže kako je jučer dobio informaciju da je nekoliko  ploča ostalo, one su tamo na Veljunu, tražili su da ih tu negdje smjestimo u Grad, ali ovdje nema mogućnosti  da to netko čuva.

Đuro Mihajlović dodaje da je bilo oko  šezdesetak ploča tamo od te legura, a sada je ostalo svega  5 ili 6.

Gradonačelnik iznosi kako su se dogovorili da će ploče odnijeti u crkvu, da je policija  dala obećanje da će danas ili sutra kada se dođe do tih ljudi izvijestiti MO o cijeloj radnji što se događalo i prvi i drugi put, a osobno vjeruje da su to  isti počinitelji.

Ivica Barić je najprije rekaodaga je  g. Štefanac  pretekao u vezi projekta vezano za financiranje vodoopskrbe i odvodnje Grada Slunja, ali, budući da je jučer bio na sjednici  Nadzornog odbora Komunalca  na kojoj je bilo više govora o tome, smatra da je ipak dužan malo iscrpnije izvijestiti javnost, a i prisutne vijećnike o nekim činjenicama koje su tamo rečene. Naime, na Nadzornom odboru bio je i  g. Katić i bilo je dosta razgovora o tome pa  smatra da je  ovim odgovorom  g. Katić samo to malo preletio pa se želi  vratiti na to i objasniti točno o čemu se tu radi.  Na predzadnjoj  sjednici Nadzornog odbora Komunalca koja je održana 17. lipnja 2014. godine  direktor g. Pavlešić  izvijestio ih je  o pripremi projektnog prijedloga za bespovratna sredstva EU,  Komunalac se javio na pozivni natječaj i sastavljen je prijedlog za dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu 4.510.000 kn, po tadašnjem planu,  80% vrijednosti investicije iz EU, a ostatak od 20% bi se odnosio na Grad Slunj i Hrvatske vode, a obuhvaća, što je jako bitno da javnost shvati, a i svi ovdje, kompletno  projektiranje za  vodoopskrbu i odvodnju Grada Slunja.  Tada, 17. lipnja  bila je informacija da je prvi stupanj ocjenjivačkog tijela prošao  i Komunalac je čekao odgovor drugostupanjskog tijela koje se nalazi pri Ministarstvu poljoprivrede i jučer na  sjednici su   dobili informaciju da je Komunalac u tome uspio. Naglasio je kako se  dosta  radilo na tome,  praktički cijelo ljeto su ljudi radili, potrošili vrijeme da se to kvalitetno pripremi i  g. Pavlešić im je rekao da su  bili stečeni administrativni uvjeti za korištenje bespovratnih sredstava. Nakon korekcije samog projekta što su Hrvatske vode zatražile ukupna vrijednost projekta je stala na 3.343.280 kn pri čemu je ukupan iznos potraživanih bespovratnih sredstava 2.841.788 kn. Bitno je reći kako je  Komunalac bio od 88 tvrtki koje su se javili na taj ograničeni poziv, 38 i  iskoristio je upravo  prednost samog razdvajanja te tvrtke koja se dogodila da bi se uopće mogli kandidirati na takve vrste natječaja, odnosno  da se ta tvrtka nije razdvojila, oni uopće ne bi imali pristup takvim natječajima kao niti  ovom natječaju Slunj – Veljun. Zadnja je informacija da su osigurali čak 85% sredstava, znači radi se o sredstvima koja se osiguravaju za pripremu natječaja za pripremu projekata za EU i sveobuhvatno  planiranje vodoopskrbe i odvodnje Grada Slunja pri čemu se, ukoliko se to odradi, otvaraju sredstva iz EU fondova u nekom iznosu od čak 56 mil. kn, to je procjena sveukupnog koštanja samog izvođenja cjelokupnog tog projekta vodoopskrbe i odvodnje Grada Slunja. Međutim, dobili su  informaciju, odnosno promemoriju sa sastanka održanog u Gradu Slunju 23. 9. 2014. godine, na kojem su bili gosp. Jure Katić, gradonačelnik, g. Dragan Pavlešić, g. Damir Jurić, projektant tvrtke HidroA i g. Viktor Smolić, voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko pravne poslove Grada Slunja, gdje je od strane Grada zaključeno da je veliki rizik od realizacije projekta u zadanom roku kao što je g. Katić rekao, zbog projekta koji se odnosi prije svega na Sliv D, a koji čini vrlo važnu cjelinu aglomeracije Slunj. Nadalje  u promemoriji stoji kako će se ovim pozivom i prijavom na projekt  ta cjelina izostaviti i zasebno rješavati, jer  uzimajući u obzir realno dugotrajnu i kompleksnu situaciju prilikom izrade izmjene prostorno planske dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih odnosa i sporost u rješavanju birokratskih aktivnosti,  smatra se da je rok za realizaciju projekta vrlo upitan, tj. prekratak. Osobno je bio  razočaran time, takvim stavom Grada. Zašto? Razočaran zato jer znamo da je strategija Europske unije u ovom dijelu strukturnih projekata koji se odnose na vodoopskrbu i odvodnju,  sveobuhvatno planiranje. Zašto sveobuhvatno planiranje? Upravo zato da se izbjegnu ovakvi parcijalni projekti koji su više, kako bi to rekli ovdje, naštukavanje jednog projekta na drugi i problem je, kako je to g. Pavlešić zaključio jučer na sastanku, izbalansiranosti cijelog  sustava i pitanje je što ćemo mi na kraju dobiti s tim parcijalnim  projektima, a  ovdje se radilo o jednom sveobuhvatnom prijedlogu projekta koji bi se planirao zajednički, znači centralno i balansirano,  kaže g. Barić. i nastavlja da je plan  slijedeći: da se raspiše javni natječaj, ako se u to krene, za odabir konzultantske tvrtke,  konzultantske tvrtke jer je to tako  predviđeno u  prihvatljivim troškovima tog poziva i zato jer mi nemamo znanja za provesti takav jedan sveobuhvatni projekt,  konzultantska tvrtka  bi cijeli projekt diktirala i vodila. Također smatra to bitnim i iz razloga što  u tom slučaju  ne bi bili sami i ne bi morali  pojedinačno skakati po ministarstvima i tražiti dozvole nego bi imali stručno vođenje od tvrtke koja je već  vodila takve projekte. Dalje se osvrnuo na ono što je  g. Katić  spomenuo da je EU samo počela s takvim projektima, smatra da nije sada to počelo, to je počelo još odavno, samo mi dosta kaskamo u tome. Ponovio je da mu je  žao što se  odustalo od ovakvog jednog projekta, misli da je  to jedan oportunistički i defetistički pristup, misli da je u to trebalo svakako ući i iz slijedećeg razloga, a taj je što  će se vjerojatno u Komunalcu kroz  određeno vrijeme dogoditi organizacijske promjene i vjerojatno će Komunalac Slunj pripasti  većoj nadgradnji,  nekom vidu  županijske tvrtke i pitanje je koliko će Komunalac biti autonoman uopće u donošenju odluka i ugovaranju takvih projekata. Boji se da će nam doći  problem, odnosno upravo ono što je  g. Katić  spomenuo u vezi cesta gdje je rekao  u Karlovcu na 100 mjesta je proklizanje cesta, pa Ceste ne mogu  sve stići, znači vide se prioriteti  i boji se da bi u tom slučaju opet prioritet bio  Karlovac. Mišljenja je   da smo jednu šansu propustili, a  prema predviđanjima g. Pavlešića takva šansa nam  se opet može dogoditi možda za  6,7 godina.

Gradonačelnik odgovara kako  nema što posebno dodavati na ovo, lako je, kaže,  sa strane govoriti, ali  treba biti odgovoran i reći što se može dogoditi ako samo jedan projekt ne dobije građevinsku dozvolu. Rekao je kako g. Pavlešić sada priča jedno, a tamo je  pričao drugo i  složio se da nećemo  izići iz toga, da  ne možemo to riješiti jer projektant je rekao   kakav je način i procedura za doći do dokumenata. Ponovo je spomenuo sliv D i rekao kako se  prošle i pretprošle godine svašta tu moglo događati i svašta raditi, a nije se radilo. G. Barić je  rekao da je EU počela davno, slaže se s tim, ali dodaje da će ih biti i dalje  koliko hoćemo,  ali mi njih nećemo moći pratiti jer nismo Zagreb,  naše mogućnosti su takve kakve jesu. Ponovio je kako su razgovarali o tome i  g. Pavlešić i  Viktor i g. Jurić  i složili se da ne možemo ići u to, ne možemo 100% biti sigurni da ćemo dobiti sve građevinske dozvole za sve projekte, može se dogodit  da nećemo dobiti pola dozvola zato što je to takvo stanje, npr, za  sliv D mu je danas  g. Jurić  rekao da postoji mogućnost da će morati mijenjati Prostorni plan, a promjena Prostornog plana je jedna druga procedura, a do 30.6.2016. bi trebali imati sve dokumente, to je neizvedivo.  Naravno da  bi i sam volio  isto kao i vi  da dođemo do svih projekata i da ih sve odjednom  ostvarimo, ali neće tako ići, ide onako kako mora,  mi moramo ići parcijalno jer ovako kako su oni to zamisli mi sigurno ne možemo to ispuniti, zaključuje gradonačelnik. Osvrnuo se i na ono što je rečeno da se g. Pavlešić cijelo ljeto pripremao pa pita što je on to pripremao, gdje je došao s pripremana kada je sliv D došao natrag i kreće od nule, znači nije pripremio ništa. Lako je reći, ja sam kandidat, ja želim, pošaljem dopis i  to je sve, a gdje je bilo koji dokument koji je gotov, niti jedan nemamo, i ja bi sve, ali ne ide tako, ističe gradonačelnik. Što se tiče ukupnog iznosa koji je sada manji i iznosi oko  3,3 mil. kn, to je  iz razloga što je već jedan projekt prošao pa je naglasio kako se ide u  realizaciju projekata onako kako ih dobivamo,  a to da ćemo mi odjednom dobiti i  infrastrukturu Grada riješiti  u jednom paketu, volio bi i sam  vidjeti toga koji bi to mogao napraviti.

Na pitanje predsjednice da li je vijećnik zadovoljan, g. Ivica Barić se izjasnio da nije  pa mu je predsjednica Vijeća dala mogućnost da komentira i izrazi mišljenje.

Ivica Barić kaže kako nam je sam Karlovac  primjer da se to može sveobuhvatno riješiti, Karlovac je  puno veći  od nas i dobar su  dio toga već napravili. Mi smo u očima EU mali i sam taj poziv na  projekt, uvjetuje  minimalno iznos od 1 mil. kn, znači upravo zato jer smo mali i želi se obuhvatiti projekte kako bi  mogli zajednički,  objedinjeni ići prema strukturnim fondovima EU, kaže g. Barić i ponavlja kako misli da je  šansa propuštena, i da je to  rizik u kojeg se  moralo ići jer je pitanje kada ćemo opet doći u takvu priliku da na jedan kvalitetan i balansiran način isprojektiramo sve što nama treba u Gradu Slunju. Boji se da ćemo doći  u situaciju, kada sve komunalne tvrtke riješe probleme s  razdvajanjem, da će se rješavati prvo veće stvari, a onda će doći mali na red. Mi smo bili u fantastičnoj situaciji da smo samim razdvajanjem tvrtke ušli u igru da uopće možemo sudjelovati na takvim natječajima dok još, ajmo reći, novci nisu podijeljeni, da  ih  ugrabimo,  u okvirima ovakve vrste projekata, jedan mali dio  jer znamo da veći gradovi, to su stotine mil. kn za  izvođenje ovakvih projekata,  to su nama ogromna sredstva, ali to za EU nisu velika sredstva, zaključio je g. Barić.

Gradonačelnik odgovara kako mi ništa nismo postigli time što smo razdvojili Komunalac i Lipu, nismo dobili neke bolje uvjete zato što smo razdvojeni, već su se  time  samo zadovoljile  zakonske norme i to se moralo napraviti, a sve se to moglo i dalje raditi  u paketu, znači i Lipa i Komunalac zajedno,  za fondove EU nema razlike da li mi prijavljujemo Lipu jer i Lipa se prijavljuje za otpad i ostale projekte za europske fondove ili Komunalac, znači potpuno je svejedno išli zajedno ili odvojeno.  Fondovi EU su nam na raspolaganju i mi ćemo to koristiti, kaže gradonačelnik i dodaje kako ipak neće ići ti projekti u ovom paketu samo zato  jer mi nismo spremni za takav paket. Pozvao je sve vijećnike da se uključe, da svako da svoj maksimum,  da svatko tko može  napraviti nešto  u tom dijelu,  neka napravi, volio bi da svako kaže da ima nekoga, jer bez prijatelja i strica nema ništa, ovo sve drugo su priče i pričice, kaže gradonačelnik i još jednom poziva, ako netko ima negdje nekoga da to progura, nema ništa protiv. Da se samo za  npr.  crpnu stanicu Cvitović i Ribarsku kuću riješi  građevinska dozvola, to bi bilo nama jako puno, a  to je jedan najmanji projekt koji postoji, ali, na žalost, i on čeka, a  sliv D će možda doći na red za 2,3 godine. S druge strane ako za  18 mjeseci ne riješimo  sve dozvole, pita kako vratiti  4,5 mil kn za sve te projekte jer sa EU nema šale,  te novce bi trebali vratiti,  a odakle, pita se.

Marinko Radočaj pita za  Mrežničku ulicu, da li Grad ima u planu da se ona  asfaltira ili bar nasipa da ipak to nečemu liči.

Gradonačelnik odgovara da je Mrežnička ulica  jedina ulica koja ima građevinsku dozvolu i u planu je za kandidiranje, odnosno  gdje god  bude moguće kandidirati, kandidirati će se. Kaže kako u četvrtak  ide u Zagreb, u sjedište fondova gdje se neka sredstva dijele, a da li će biti moguće  prijaviti taj projekt, ne zna, ali za sada sami to financirati ne možemo,  moramo se bazirati upravo na ovo što smo i do sada radili, znači isto kao i I. poljski put, II poljski put i  nada se da će se nešto tu dogoditi

Marinko Radočaj pita  da li postoji mogućnost dok se to ne riješi da se cesta bar malo nasipa pijeskom, jučer je tuda prošao,  ima jako puno rupa i nije baš ugodno voziti se.

Gradonačelnik odgovara da je predsjednik MO u Slunju  Renato Holjevac, on je u kontaktu, kao i svi ostali  predsjednici MO sa g. Štefancem,  treba se  javiti i g. Štefanac će to nasipati.  sigurno i  pokrpat cestu   dok ne bude asfaltirana.

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog reda te predložila dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo pa je predsjednica takav dnevni red dala na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za današnju sjednicu  jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

2. Razmatranje Izvješća Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. -31.12.2013. godine

3. Razmatranje Godišnjeg izviješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine

4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Zajednice športskih udruga Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine uz obrazloženje

5. Razmatranje Izvješća Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

6. Razmatranje Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Slunj o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

7. Razmatranje Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Slunja o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

8. Razmatranje financijskog izvještaja DVD-a Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2014. Godine

9. Razmatranje Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

10. Razmatranje  Izvješća o pripajanju Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu Lipa d.o.o. te Financijskog izvješća Stambenog fonda za 2014. godinu

11. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

12. Razmatranje Izvješća o radu Razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

13. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine 

14. Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

15. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. Godine

16. Odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu Grada

17. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. Godinu

18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

19. Različito

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. Sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima.

Primjedbi na isti nije bilo pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Zapisnik na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 13. sjednice održane dana 04. 08. 2014. godine.

 

2. Razmatranje Izvješća Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. -31.12.2013. godine

Izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine vijećnicima je dano uz poziv.

Na sjednici nije bilo pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je svih 12 vijećnika koliko je nazočno sjednici glasalo ZA, odnosno  da je Izvješće jednoglasno usvojeno.

 

3. Razmatranje Godišnjeg izviješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine

Godišnje izvješće o  izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine također je dostavljeno u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine.

 

4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Zajednice športskih udruga Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine uz obrazloženje

Izvješće Zajednice športskih udruga Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine  vijećnicima je dano uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Izvješće Zajednice športskih udruga Grada Slunja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2013. godine jednoglasno usvojeno.

 

5. Razmatranje Izvješća Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

Izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine dostavljen je u materijalima.

U raspravu se nitko nije uključio pa je ista zatvorena, a potom je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

 

6. Razmatranje Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Slunj o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

Izvješće Pučkog otvorenog učilišta  Slunj o izvršenju financijskog plana od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine dostavljen je u materijalima.

U raspravu se nitko nije uključio pa je ista zatvorena, a potom je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

 

7. Razmatranje Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Slunja o izvršenju financijskog plana od 01.01.-30.06.2014. godine

Izvješće Zajednice športskih udruga Grada Slunja o izvršenju financijskog plana od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine dostavljen je u materijalima.

Rasprave nije bilo pa je  predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće Zajednice športskih udruga Grada Slunja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

 

8. Razmatranje financijskog izvještaja DVD-a Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2014. godine

Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj o izvršenju financijskog plana od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine dostavljen je u materijalima.

U raspravu se nitko nije uključio pa je ista zatvorena, a potom je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće DVD-a Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

9. Razmatranje Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2014. godine vijećnicima je dano uz poziv.

Na sjednici nije bilo pitanja niti rasprave pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće.

 

10. Razmatranje  Izvješća o pripajanju Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu Lipa d.o.o. te Financijskog izvješća Stambenog fonda za 2014. godinu

Izvješće o pripajanju Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu LIPA d.o.o. Slunj te financijsko izvješće Stambenog fonda za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2014. godine vijećnicima je dostavljeno u materijalima.

Otvorena  rasprava.

Josip Štefanac se osvrnuo na dio u izvješću gdje stoji da su u tijeku provođenja odnosno do završetka postupka pripajanja otkazana tri ugovora o zakupu poslovnog prostora te da su se time smanjili planirani prihodi od zakupnine za Komunalno društvo Lipa d.o.o. pa pita koji su razlozi otkazivanja,  da li se to odnosi na poslovne prostore u Ulici braće Radić, da li ljudi koji raskidaju ugovore navode zašto to rade te   što se može učiniti oko toga.

Nikolina Paulić odgovara da su  poslovni prostori – Poklon Galerija, Borovo i diskont Bogović  otkazani zbog gospodarske situacije, zbog recesije, a sa  30. 09. i poslovni prostor Štuka-prom zbog preseljenja u vlastite prostore. KD Lipa je sada u proceduri raspisivanja natječaja za prostore,  Gradu je poslan  zadnji otkaz ugovora o zakupu i Grad bi trebao  odobriti raspisivanje natječaja za te prostore. Dodala je kako su i telefonski i putem elektroničke pošte  kontaktirali  moguće zainteresirane  tvrtke ili obrte za najam tih poslovnih prostora, ali za sada nema nekih većih pitanja, niti interesa. Kada se dobije suglasnost od Grada ići će se sa novim natječajem, probat će ponuditi te poslovne prostore kao jednu cjelinu, možda netko bude zainteresiran za veći prostor.

Josip Štefanac je još pitao koja je cijena po kvadratu, da li cijena ima veze  sa ne zainteresiranošću te da li se može utjecati na cijenu.

Nikolina Paulić je odgovorila da je sada cijena  40 kn po m² za uslužne djelatnosti, vjeruje da je u današnjoj situaciji ova cijena razlog što nema zainteresiranih i dodaje kako  je praksa takva da Grad napiše zaključak kojim propiše koja je početna cijena zakupa toga poslovnog prostora za pojedinu djelatnost i onda KD Lipa po tome postupa, raspisuje natječaj  i odabire  najpovoljnije ponuditelje.

Pitanja više nije bilo pa je predsjednica zaključila raspravu i dala izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 12 vijećnika i  da je Izvješće o pripajanju Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu LIPA d.o.o. Slunj te financijsko izvješće Stambenog fonda za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2014. godine jednoglasno usvojeno.

 

11. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2014. godine vijećnicima je dano uz poziv.

Otvorena rasprava.

Ivica Barić kaže kako je, kao član Nadzornog odbora tvrtke Komunalac, direktno vezan  uz Komunalac pa želi ovom prigodom  ukazati na neke bitne stvari u ovom samom financijskom izvješću. Tako se osvrnuo na  podatke na zadnjoj stanici,   stanje potraživanje i obaveza na dan 30. 06. 2014. godine gdje piše da je stanje žiro računa 252.813,69 kn, a iskazana ostvarena dobit je 307.822,42 kn pa je iskoristio priliku i pohvalio  g. Pavlešića zbog tih rezultata. Iznosi  kako je i sam bio svjedok da je čovjek kroz sve ove godine bio toliko osporavan od strane  dosta ljudi tu u Slunju, međutim,  ovo je dokaz da taj čovjek može nositi ovo poduzeće što je pokazao samim rezultatom ovog poslovanja i konsolidacije poduzeća kao takvoga, znači sređivanje potraživanja, isplatama plaće prvog u mjesecu, odnosno  konsolidirao je većinu problema koji su mučili  Komunalac u ovom prethodnom razdoblju. Također je napomenuo da je ipak najveća njegova  zasluga upravo razdvajanje samog poduzeća, kako bi se opet Komunalac mogao prema Zakonu o vodama i prema propisima koje su Hrvatske vode propisale,  uopće javiti na natječaje u vodoopskrbi i odvodnji.  Smatram da je to  bitno reći, to je netko napisao, to nije niti Dragan Pavlešić izmislio, niti bivši gradonačelnik, niti itko od njih, to su propisi koji stoje i  mislim da je to najveći dobitak njegovog upravljanja u ovom razdoblju, ističe  g. Barić. Dalje je rekao kako su sinoć na Nadzornom odboru dobili informaciju da je u tijeku izmjena uprave Komunalca, temeljem provedenog natječaja, kao novi direktor Komunalca odabran je g. Dinko Puškarić. Izrazio je i na samom Nadzornom odboru  svoje  mišljenje, a ponovio ga je i na sjednici, odnosno rekao je kako je dosta nezadovoljan takvim odabirom gradonačelnika i komisije koja je provela ovaj natječaj, ne želi  nikoga povrijediti,  zna čovjeka i osobno, ali misli  da on jednostavno nema dovoljno sposobnosti za rukovođenje jednom ovakvom firmom, a to se moglo vidjeti u proteklom  razdoblju. Dalje kaže kako je u samom nekom obrazloženju zašto je izabran g. Puškarić umjesto g. Pavlešića,  vrlo zgodno složeno da g. Pavlešić ima još jako malo do mirovine i da zbog toga on jednostavno nije dobar izbor. Znači, iako je on vodio dosta poduzeća i rukovodio,  iako je imao puno veća iskustva, ipak je izabran  drugi pa je mišljenja da je to jedna  negativna stvar, mijenjati, kako se kaže „tim koji pobjeđuje“, pogotovo u ovom jednom  turbulentnom razdoblju. Druga stvar je što su ovdje potrebna i znanja i vještine koje g. Pavlešić, bez obzira što je toliko puta osporavan, ipak  jedini u toj tvrtci ima, a također smatra da nije bilo potrebno mijenjati upravu i iz razloga kojeg je već spomenuo, a to je  da  će se ionako tvrtka Komunalac pripojiti  većoj tvrtci koja će biti osnovana  na razini KŽ i boji se da ćemo, umjesto da Komunalac postane jedan važan igrač na ovoj regiji  koji će imati priliku opskrbljivati vodom i prostor općine Rakovica i Cetingrad, ostati tamo negdje po strani  jer smatra da  u Komunalcu  nemamo kvalitetnog rukovodećeg kadra, tamo jesu ljudi koji znaju svoj posao u okviru posla kojeg obavljaju,  ali u ovom dijelu  rukovođenja  nećemo imati kvalitetnu osobu koja bi trebala biti na čelu   tvrtke od vitalnog interesa za Grad Slunj.

U raspravu se više nitko nije uključio pa je predsjednica istu zaključila i dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2014. godine.

 

12. Razmatranje Izvješća o radu Razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine

Gradsko vijeće razmatralo je i Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – Karla d.o.o. za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – Karla d.o.o. za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine.

 

13. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine vijećnicima je dana uz poziv.

Na sjednici je ispred Odbora za proračun i financije stav Odbora iznio predsjednik Đuro Mihajlović iznijevši kako   Odbor smatra da Odluku treba prihvatiti.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je predsjednica istu zaključila i dala Izvješće na usvajanje.

U trenutku izglasavanja Izvješća sjednici je nazočno 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine jednoglasno usvojena.

 

14. Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima dostavljena je vijećnicima uz poziv.

Otvorena  rasprava.

Đuru Mihajlovića samo je zanimalo da li će se  provoditi natječaj za  odabir izvoditelja.

Anđelka Jurašin Vuković je odgovorila  da hoće,  natječaj je i lani proveden,  razlika je u tome što je lani odluku o odabiru donio gradonačelnik  jer je to bio jedan testni model da se vidi na koji bi se način to organiziralo. Kako lani i nije bilo  previše padalina, ne znaju se svi eventualni  negativni aspekti koji bi se mogli javiti u ovom modelu, ali se to ipak pokazao dobar način da i  ruralna naselja budu  obuhvaćena organiziranim čišćenjem. Promjena je i u tome da je sada  predviđen duži rok, tj. do 2017. godine kada ističe i ugovor za čišćenje u gradu i prigradskim naseljima. Postupak bi se provodio isto kao i postupak za odabir   izvoditelja za čišćenje centralnog dijela, znači nakon  ove odluke gradonačelnik donosi odluku o raspisivanju natječaja, prikupljaju se ponude, povjerenstvo ih  razmatra i na kraju opet upućuje Gradskom vijeću koje izabire  najpovoljnijeg ponuditelja za svaku zonu.

Dalje se u raspravu nitko nije uključio pa je predsjednica istu zaključila i potom dala  odluku na glasanje.

Glasalo je 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima jednoglasno usvojena.

 

15. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. godine 

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2014.-2020. godine također su vijećnici dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku o usvajanju Plana na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2014. – 2020. godine.

 

16. Odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu Grada 

Odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu Grada vijećnicima je dana uz poziv, a neposredno prije početka  sjednici dobili su i zamolbu stranke  za popust na cijenu stana. 

Katarina Rendulić, ispred Kluba vijećnika kandidacijske liste  grupe  birača zatražila je stanku od 10 minuta.

Nakon stanke predsjednica je otvorila raspravu.

Ivica Barić je zatražio objašnjenje, jer pored Odluke dobili su i  pisma od zainteresiranih stranaka za kupnju  stanova koji su sada temelj prodaje, odnosno  najmoprimaca koji traže neki dodatni popust i to u oba slučaju  decidirano navode  koji bi to popust trebao biti, pa ga zanima da li postoje neki kriteriji, neko uniformno rješenje  prema kojem bi  mogli postupati, odnosno po kojima bi mogli donijeti odluku.

Zdenka Kovačević odgovara da, upravo ono što je unificirano i uobičajeno kod prodaje gradskih stanova,  to sada stoji u Odluci i zato su  posebno stavljeni i zahtjevi  koji su primljeni  od zainteresiranih i potencijalnih kupaca, a koji  nisu ugrađeni u Odluku. Znači,  smatrali smo, s obzirom da je već u nekoliko navrata bila prodaja stanova, da ti popusti koji su bili u prijašnjim odlukama o prodaji stanova, budu primjenjivani i sada, kaže pročelnica i dodaje kako ne bi bilo korektno prema dosadašnjim kupcima da sada uvodimo nove kriterije i nove popuste koji prije nisu bili odobreni, a o nekima je bilo čak i raspravljano na Gradskom vijeću. Naglasila je kako konačnu Odluku o prodaji donosi Gradsko vijeće i zato su ti zahtjevi stavljeni pred Gradsko vijeće.

Ivica Barić predlaže da možda gradske službe koje skrbe o ovom pitanju  predlože nekakav  unificirani prijedlog ili idejno  rješenje u vezi ovakvih situacija jer se na ovaj način dolazi u situaciju  da se čak i pojedinačno licitiraju popusti. Boji se, ako sada izglasaju nešto, da će to  upravo  biti  nepravedno prema nekom drugom. Osobno je  za podršku branitelja u  svakom mogućem pogledu, pogotovo kada se radi o  prvim nekretninama i to braniteljima koji zbog  nekih razloga nisu svoja prava ostvarili putem države, ali smatra da to treba onda pripremiti, naći neki  uniformni model prema kojem bi mogli reći nešto što ide, nešto što ne ide, pa je  predložio odgodu ove točke za idući put uz obavezu da se onda pripremi nekakav model koji će biti primjenjiv na sve, nekakav prijedlog u smislu da li su to branitelji, da li su to zaposlenici gradske uprave, znači kome se daje popust, ako se daje, koji su kriteriji i koliki je taj popust i dr. Jasno mu je da  Gradsko vijeće ima odgovornost za ovakve stvari, a ovaj su materijal dobili neposredno pred sjednicu pa mu se čini da se ovdje  događa  malo prebacivanja odgovornosti sa strane gradonačelnika na gradske vijećnike  oko ovog osjetljivog pitanja. Vjeruje da će  gradskih stanova  još biti na prodaju i boji se  da ne dođemo u neku poziciju da nešto nećemo moći ispoštovati, jer sigurno će biti još ovakvih  slučajeva da će i drugi ljudi tražiti neka prava i neke ustupke i zato predlaže da se pripreme ti kriteriji i da se odgodi donošenje Odluke.

Zdenka Kovačević odgovara kako su kriteriji sadržani već u ovoj odluci pa  ne zna u kom smislu se misli da bi sada trebali pripremati nekakav unificirani obrazac jer ovo što je pred vijećnicima  je unificirani obrazac za prodaju  gradskih stanova. Navela je kako je već bilo takvih situacija,  ne u trenutku donošenja odluke  o prodaji, nego u trenutku kada su razmatrane ponude,  jer konačnu odluku opet donosi Gradsko vijeće  budući da se radi o iznosima  koji prelaze one iznose o kojima je samostalno ovlašten odlučivati gradonačelnik i tada je bilo  situacija da su kupci stanova tražili  priznavanje određenih  dodanih popusta o čemu je onda ponovo odlučivalo Gradsko vijeće u smislu da li te zahtjeve prihvatiti ili ne. Mišljenja je da je u ovom trenutku teško  predvidjeli  sa kojim bi se sve idejama potencijalni kupci  mogli pojaviti i u budućnosti i zato je predložen ovakav  obrazac po kojem  su i do sada prodavani svi stanovi, definirani su popusti koji su se  odnosili  na sve dosadašnje prodaje i ne vidi što bi tu još mogli dodati.

Ivica Barić kaže kako nije siguran da je dobro da se pojedinačno odobravaju ti popusti, ne djeluje mu to  pravedno prema slučajevima koji su se dogodili. Ne zna da li ići sa stavom da se za branitelje odobrava nekakav popust, ako da, koliki bi on uopće bio, odnosno koliko maksimalno popust može iznositi. Osvrnuo se i na  zahtjev službenika Grada, nije mu jasno što tu napraviti jer sutra  će se pojaviti stranka koja radi u Hrvatskoj vojsci pa nešto tražiti ili u Hrvatskim šumama i zato smatra da bi ipak morali  ići ka dodatnom unificiranom modelu, odnosno izmijeniti  postojeći u smislu da se ugradi neki minimum, odnosno, ako Gradsko vijeće odluči da  ide na nekakav popust, da se to onda ugradi  u taj model obrasca jer to nemamo sada i stoga je  predložio da se to odgodi za iduću sjednicu. 

Gradonačelnik  je također potvrdio da su svi  stanovi koji su do sada prodavani, prodavani  na ovakav način i boji se, ako sada jednom udovoljimo, javit će se oni koji su prije kupili stanove. Vjeruje da će  i ubuduće biti  takvih koji će tražiti svoja prava, ako su branitelji i dr., ali smatra da kao Grad nismo u mogućnosti to tako pojedinačno prihvaćati. Znači svi ovi popusti,  5%, 10%, ili 20%  su vrijedili  i do sada, na taj način su se prodavali stanovi dugi niz godina i nije za to da se to mijenja, ako se  sada udovolji tim zahtjevima,  morat će se  to i ubuduće prihvaćati.

Ivica Barić se slaže s tim i dodaje kako nije uočio  da postoje ugrađeni popusti.

Gradonačelnik je još dodao kako je  ovo  već uhodano i na taj su način do sada prodavani stanovi i njegov je prijedlog  da to i dalje bude tako jer onda neće biti  problema ni sa onima koji će ubuduće kupovati, niti sa onima koji su već kupili. Napomenuo je kako je gđa. Marina Matusina ostvarila svoja određena prava kao branitelj  već pri dodjeli stana, pa ako se ide na nešto drugo onda moramo biti svjesni da će se  tu može pojaviti više problema nego sa ovim prijedlogom.

Davor Požega  je primijetio da g. Barić možda nije do kraja proučio ili pročitao jer u Odluci apsolutno sve piše za što je popust 5%, za što 10%.

Ivica Barić pita zašto je onda to došlo na Gradsko vijeće, ako sve piše.

Davor Požega odgovara da možda ljudi smatraju da će se oni kao vijećnici smilovati nekome pojedinačno i dati im neki  dodatni popust, ali to ne znači,   ako je netko stavio zahtjev na Gradsko vijeće, da će to biti prihvaćeno.  Smatra da se može i glasati o ovim zahtjevima i ako se ne prihvate, sve ostaje kako je do sada bilo. I on je također mišljenja, kada bi se sada ovo mijenjalo, to bi bilo nepravedno prema drugima ili prema onima koji su do sada kupovali stanove.

Josip Štefanac kaže kako  ih je  gđa Kovačević  upoznala sa  dosadašnjim iskustvima oko prodaje stanova,  gradonačelnik je isto to potvrdio, prijašnje Vijeće je tako odlučilo i prodano je,  ne zna koliko već stanova tako,  cijena je oko 300 Eura ili oko 2100 ili 2200 kn po m ², što je  ispod svih cijena u Hrvatskoj,  tako da je mišljenja da je to dosta dobro napravljeno.

Đuro Mihajlović se javio isto oko cijena, ne zna kolika je trenutno cijena tržna u Slunju i pita dali su to  procjene vještaka ili nisu.

Zdenka Kovačević odgovara da su svi gradski stanovi procijenjeni od strane ovlaštenog sudskog vještaka

Đuro Mihajlović pita da li svi stanovi imaju energetski certifikat

Zdenka Kovačević odgovara da stanovi koji sada idu u prodaju imaju energetski certifikat

Đuro Mihajlović je potom iznio svoje razmišljanje da su  to ipak niske cijene, relativno niske, 300 eura u  jednom urbanom dijelu, shvaća da sve to ovisi i o  ponudi i potražnji,  ali to je po njegovom mišljenju nisko. Drugo, oko ovih dodatnih popusta koji se traže slaže se da s tim   prebacuje odgovornost na Gradsko vijeće. Znači, ako je netko službenik grada 30 i nešto godina, hoće kupiti stan, ako je to prvi stan, po njegovom mišljenju trebaju se  primijeniti  kriterije koji su ovdje navedeni, a ako se hoće udovoljiti tom zahtjevu to može onda Grad, ali odlukom gradonačelnika i  isto tako ako se radi o braniteljima, može nešto sufinancirati Ministarstvo branitelja.  

Zdenka Kovačević odgovara kako se ništa ne prebacuje  na Gradsko vijeće zato što Gradsko vijeće donosi odluku o uvjetima pod kojima će se provoditi prodaja i  ukoliko Gradsko vijeće sada  utvrdi da su to kriteriji koji su sadržani u točki 2. i da će se oni primjenjivati na sve buduće prodaje stanova, onda se ovakvi zahtjevi više neće niti stavljati na Gradsko vijeće, sve dok je ovo Gradsko vijeće  ovakvog saziva kakvo je. Ponovila je kako je odluku o prodaji stanova do sada svaki puta pojedinačno donosilo Gradsko vijeće, svaki puta su se utvrđivale sve ove točke koje su ovdje sadržane,  ali s obzirom da se svaki puta kada se ide u prodaju stanova donosi odluka o prodaji stanova i kriteriji za prodaju stanova, stavljeni su i ovi zahtjevi koji do sada nisu bili akceptirani, odnosno nisu bili odobreni kao posebni popusti. Ovo je stavljeno i stoga da  Gradsko vijeće zna da je netko tražio još dodatne popuste, da to ne bude  odluka gradonačelnika ili odluka službi, ono što je u prijedlogu  odluke to je ono što se predlaže Gradskom vijeću, ali GV mora znati da je još nešto  drugo traženo.

Davor Požega se osvrnuo na cijene gdje je rekao da je ovo najmanja cijena, to je početna cijena i moguće će ta cijena biti znatno veća od ove.

Zdenka Kovačević također pojašnjava da je ovo početna cijena i može se javiti bilo tko, u stanovima jesu  najmoprimci, oni imaju pravo prvokupa, međutim, svatko se može javiti  i podnijeti ponudu, ako je njegova ponuda povoljnija, najmoprimac ima prvenstvo utoliko što ga se obavještava o toj najvišoj cijeni i daje mu se mogućnost da prihvati tu najvišu ponuđenu cijenu.

Đuro Mihajlović smatra da je to u redu, ali pita  zašto se mora ići sa tako niskom cijenom.

Zdenka Kovačević kaže da su ove procjene  rađene pred  5,6  godina i pitanje je sada koja bi bila tržišna vrijednost stanova s obzirom na stanje na tržištu, s obzirom na to kakva je ponuda i potražnja

Đuro Mihajlović vjeruje da postoje relevantne agencije koje to mogu utvrditi, ali ako se ide već sa tako niskom cijenom onda smatra da se to treba istaknuti, da se ide na način  da se pogoduje tim najmoprimcima jer time rješavaju svoje  stambeno pitanje, to je po njemu način pogodovanja, jer, mišljenja je da se rijetko  može dobiti stan po  200 ili 300 eura po kvadratu, bez obzira na certifikate.

Zdenka Kovačević je još pojasnila kako činjenica što stan ima certifikat ne znači da je on u nekom visokom energetskom razredu. Svi gradski stanovi  su  useljeni u stanju u kojem su zatečeni, grad je do sada ulagao svega  u 2 stana, jedan od  tih stanova je sada u prodaji i on je  s najviše utvrđenom početnom cijenom, dok su svi ostali stanovi  kakvi su zatečeni nakon Domovinskog rata, nekog većeg ulaganja u te stanove nije bilo, tako da se ne može složiti  da su to preniske cijene, a obzirom kako je danas stanje na tržištu,  pitanje je što bi bila tržišna cijena.

Ivica Barić je rekao kako  nije vidio da u odluci stoje i kriteriji pa je,  na temelju tih  kriterija koji su ugrađeni i na temelju iznesenog stajališta gradonačelnika po ovom pitanju,  povukao svoj prijedlog za odgodu ove točke.

Katarina Rendulić pita konkretno, ukoliko sada izglasaju prodaju tih stanova, da li to znači da automatski prihvaćaju i ove podnesene zahtjeve.

Zdenka Kovačević odgovara da ne jer oni nisu sastavni dio Odluke, Gradsko vijeće  prihvaća odluku ovakvu kakva je  sada u prijedlogu, a ako bi  neke od tih zahtjeva Gradsko vijeće usvojilo,  oni  bi se  trebali ugraditi u odluku, odnosno trebalo bi se definirati u kojoj točki se nešto mijenja ili dopunjuje.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku, u tekstu koji je vijećnicima dan u materijalima, na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji dijela stanova u vlasništvu Grada.

 

17. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu  dostavljena je vijećnicima u materijalima.

Rasprava nije bilo pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu, jednoglasno usvojilo.

 

18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

Zdenka Kovačević je konstatirala da zamjena za Marinu Katić nije predložena pa bi Vijeće trebalo utvrditi tko će ju zamijeniti.

Gradonačelnik iznosi prijedlog kojim predlaže da se u Odbor imenuje Ivan Požega koji je i zamijenio Marinu Katić u Gradskom vijeću.

Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednica dala na glasanje prijedlog da se Marina Katić razriješi dužnosti člana Odbora i da je umjesto nje za člana Odbora imenuje Ivan Požega.

Svih 12 vijećnika glasalo je ZA ovaj prijedlog i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.

 

19. Različito

Josip Štefanac je dao kratku informaciju o tome da je naša amaterska dramska skupina  BABE osvojila  nagradu u Bjelovaru na susretu Društva amatera, smatra da zaslužuju da javnost to zna tim više što su svi muškarci, a dobili su nagradu za najbolju žensku ulogu.

 

 

Završetkom točke različito predsjednica je zaključila sjednicu u 14,45 sati.

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac. vr.                                                                               Marina Mrkonja vr.

 

 

 

Close Search Window