Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda RH) te članku 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13), Grad Slunj objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Petra Svačića 5, 47240 Slunj

OIB:10731123787

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda RH) te članku 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13), objavljuje se,

 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

Redni

broj

Predmet

ugovora

Evidencijski broj nabave

i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave

Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen

Ugovor o javnoj nabavi

 

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor o javnoj nabavi

Konačni datum isporuke robe , pružanja usluge i izvođenja radova

Rok na koji je sklopljen Ugovor

Konačni ukupni iznos koji je plaćen temeljem ugovora o javnoj nabavi

1.

Financijski leasing za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada

 

NMV-01/12

Broj objave:2012/S 005-0011322

Prijenos gospodarske cjeline s 01. 01. 2014. godine temeljem Zakona o vodama –

Komunalac d.o.o. Slunj

OIB:68591579130

Komunalno društvo Lipa d.o.o.

OIB: 10731123787

527.889,00 kn

13.05.2014.

Impuls leasing d.o.o.,

10000 Zagreb,

Velimira Škorpika 24/I

43 mjesečne rate

U izvršenju

2.

Komunalna oprema

EMV-01/2014

Broj objave:2013/S 002-0029300

Otvoreni postupak

371.729,40 kn

15.07.2014. godine

Gradatin d.o.o., 10000

Zagreb, Livadarski put 19

45 dana od dana potpisa

371.729,40 kn

 

Close Search Window