E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 23. 05. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović,  Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Marina Katić, Damir Vuković, Zoran Ivšić, Marinko Radočaj i Josip Štefanac.

Sjednici nije prisutna  Mihaela Turkalj. 

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Josip Gračan – zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Matija Modrušan – predstavnik Javne ustanove Natura viva te novinari.

AKTUALNI SAT

Predsjednica Vijeća poziva upisane vijećnike da postave pitanja.

Josip Štefanac je najprije predložio Gradskom vijeću i svim nazočnima da se priključe humanitarnoj akciji na način da se  kao vijećnici odreknu jedne dnevnice u korist  poplavljenih područja u RH te predlaže da se o tom prijedlogu glasuje danas na sjednici.  Drugo, kao građanin i kao vijećnik ima saznanja da je u Rastokama  došlo do niza konflikata vezano uz vršenje naplate od turista,  turisti doživljavaju nekakve šokove što ne bi trebalo i dolje dolazi do jednog konfuznog stanja. Tu je ujedno izvijestio vijećnike kako je jučer bio nazočan  na sastanku  u Županiji  koji je predvodio gosp. Banjavčić i gdje se tražilo rješenje tog problema pa smatra da bi i Vijeće o tome trebalo izvijestiti.  Treće,  zanima ga da li se radi po pitanju rješavanja komunalnog otpada, da li službe rješavaju taj dio koji nas čeka od    1. 7.

Predsjednica je u vezi  prijedloga da se  vijećnici odreknu  svoje naknade naglasila kako  svaki vijećnik mora potpisati izjavu tog tipa i složila se da se o tome može i  raspraviti.

Zdenka Kovačević pojašnjava kako svaki vijećnik mora dati osobno očitovanje jer  to su  osobne naknade pa svaki vijećnik mora  dati pismenu izjavu tako da računovodstvo može tu uplatu umjesto na  račun vijećnika izvršiti u korist poplavljenog područja.

Josip Štefanac predlaže da se o tome glasuje kako bi onda računovodstvo  tijekom sjednice moglo pripremiti te izjave za potpis pa bi se mogle odmah i potpisati.  Predlaže da se to riješi odmah jer je takva situacija, novac je hitno potreban i treba se uključiti u akciju. Pita predsjednicu Vijeća da li može to dati na glasanje.

Predsjednica Vijeća ponavlja ono što je i pročelnica rekla  kako svatko odlučuje za sebe, odnosno svatko će svojim pismenim očitovanjem odlučiti o doniranju sredstava od dnevnica.

Josip Gračan je u vezi Rastoka rekao kako vjeruje da je gosp.  Štefanac po tom pitanju više upoznat od njega obzirom da je bio na tom sastanku. Potvrdio da je problem dolje prisutan, problem je  što obitelj Holjevac vodi goste mimo sustava, tako reći šverca ih na ulaz br. 3 dok koncesionar nema uvid u tom svemu, problem je i što čuvar prirode  koji je dolje jako loše obavlja svoj posao. Istaknuo je kako se na rješavanju tih problema radi,  a na koji način će se sve to riješiti još ne zna jer se zajednički jezik još nije našao, uglavnom se na tome radi i već u ponedjeljak je sastanak  u Zagrebu gdje će se dalje nastaviti  rasprava o Javnoj ustanovi, koje su čije nadležnosti i što poduzeti za  rješavanje tog problema.

Anđelka Jurašin Vuković se također uključila iznijevši kako je ovo  nešto što se ponavlja već duže vrijeme, pokušavalo se i ovdje naći rješenje,  bivši gradonačelnik je također pokušao  dogovorima i sastancima riješiti to, odnosno pronaći neko zajedničko rješenje,  ali bez uspjeha. Podsjetila je kako je Javna ustanova raspisala  natječaj,  odabran je nositelj koncesijskog odobrenja koji  ima pravo vođenja grupa po Rastokama, nositelj koncesijskog odobrenja  financirao je i platio stručno osposobljavanje lokalnih vodiča, 8 ili 9 ljudi. Problem je nastao i u  samom nadzoru, a to se   probalo nekako između Grada i Javne ustanove i samog koncesionara dogovoriti na način da se jednostavno grupama koje se iskrcavaju na ulazu npr. 1 gdje su uvijek vodiči, nudi obilazak Rastoka, da se to  plati i od te cijene  dio sredstava ide  i Javnoj ustanovi koja je naravno poslije obvezna ta sredstva vratiti u lokalitet. Problem  što imamo jedan ovako narušen sustav je u tome  što jedna  obitelj ima razgledavanje svog imanja i jednostavno ne želi  na taj način koristiti usluge koncesionara niti te grupe provoditi kako je to zakonom uređeno i kako bi to trebalo biti definirano. Probalo se mirenjem i dogovorom situacija razriješiti, ali se nije uspjelo pa je u tom smislu išla  molba  i prema Karlovačkoj županiji  koja je iznad Javne ustanove da se ipak to pitanje proba riješiti na dobrobit svih jer  Gradu sigurno nije u interesu da koči privatno imanje koje dolje rade, niti koncesionara koji isto obavlja ugostiteljsko hotelijersku djelatnost na našem području, interes je da se nađe  zajednički jezik, ali, na žalost,  zajednički jezik  se nije pronašao.  Ono što sada slijedi kao nekakva  zadnja  instanca, obzirom da Javna ustanova ima jedna svoja druga tumačenja i viđenja svega, je da se vidi u Ministarstvu turizma što i kako dalje jer  imamo Ministarstvo turizma radi korištenja licenciranih vodiča, imamo tu i inspekciju zaštite okoliša pa da  se jednostavno vidi na koji način i tko i kako  smije ulaziti na taj lokalitet. Sustav je skoro pred  kolapsom jer je nositelj  koncesijskog odobrenja došao do te faze da bi  digao ruke od svega toga bez obzira koliko je uložio jer  tu se stvara i jedna nelojalna konkurencija,  onaj tko vodi na svoje privatno imanje, ima svoju cijenu i to ide  u njegov prihod, a nositelj koncesijskog odobrenja mora pratiti zakonske popise,  znači ima višu cijenu zato što mora platiti vodiče, ima troškove i mora platiti Javnoj ustanovi i ta sredstva, iznosi pročelnica i dodaje kako su se nadali i očekivali da će se jučer  u Županiji postići dogovor, ali se nije u tome uspjelo i priznaje da je  i razočarana zbog toga, ali ide se  dalje još do Ministarstva od koga se očekuje da  jednostavno pojasne na koji način dalje i kako, tko je u pravu, što se može napraviti i da li taj sustav onda kao takav ima smisla i da li on dalje može funkcionirati.

Josip Štefanac dodaje kako se obratio tamo na tom sastanku i rekao da  je  potpredsjednik Gradskog vijeća jer je želio osobno prisustvovati i tu situaciju doživjeti tamo na mjestu. Kao prvo žao mu je što se Slunju i   Rastokama, koje su temelj razvoja turizma i koje su „zlatna koka“ takve situacije  dešavaju, a da se ne mogu riješiti ovdje u gradu, da dolazimo u situacije  da se strane dijele na dvije, odnosno da je netko za Holjevca, netko je za Flanjka i td. Po njegovom mišljenju prvo i najvažnije je to da se  taj problem treba rješavati u Slunju i da ga trebaju rješavati Slunjani. Drugo,  predložio je, a to je inicijativa vijećnika  SDP a i njegova, da se  osnuje Javna ustanova Grada Slunja, da počne sa funkcioniranjem unatoč tome što je prethodni gradonačelnik  bio protiv jer nemamo novaca. Zna da je problem  dosta kompleksan, svi vide u tome dobru zaradu i te Rastoke su „zlatna koka“ pa je njegova preporuka  da mi to ne prepustimo Karlovačkoj županiji. Pročitao je materijale koje su dobili od Javne ustanove i uočio da je jedina zarada što se ostvaruje kroz djelovanje Javne ustanove, ovo što ostvare na  našem  području, odnosno u Zaštićenom krajoliku „Slunjčica“. Ne bi ulazio niti u zaštitu Holjevaca, niti Flanjaka, niti bi se svrstavao u to, kaže g. Štefanac, ali smatra da tu  ima puno neriješenih  pitanja, među ostalim i priča kako navodno postoje i dva Pravilnika u Javnoj ustanovi po kojima se radi, govori se o  javnim površinama gdje smatra da se pravilnikom ne može regulirati kako će se tko kretati po javnim površinama. ulazi se u slobodu privatnih vlasnika, u slobodu rada poduzeća i td. Stoga je mišljenja da sve to treba daleko stručnije  složiti nego što je to bilo u važećem pravilniku  ili u onom  za koji svi kažu da je nevažeći. Osvrnuo se i na ono što je gosp. Banjavčić rekao da nismo  sposobni za to i to  smatra  na neki način uvredom, ali to je politika, sitan je da bi se  tu miješao kao pojedinac, ali  smatra da bi naše Vijeće moglo odlučiti da smo sposobni da imamo svoju ustanovu i da možemo to sami izregulirati.

Josip Gračan je na pitanje  oko komunalnog otpada izvijestio Gradsko vijeće da je Grad dobio od DUUDI-a odluku  o darovanju  državnog zemljišta, da se u ponedjeljak  potpisuje ugovor, a  to je uvjet za ishođenje glavnog projekta i na taj način će se  pa će se rokovi moći ispoštivati.

Damir Vuković je upoznao Vijeće kako je od zapovjednika DVD-a saznao  da Grad kasni sa isplatom za tekuće poslovanje DVD-a pa  pita da li je to riješeno jer,  navodno,  zamjenik gradonačelnika nema pravo potpisa, zanima ga što je s tim, da li znači da će DVD morati   svoje rezerve trošiti za režije.

Zdenka Kovačević odgovara da ovo  možda  malo kriva interpretacija te informacije koja je dana DVD-u. Vjeruje da vijećnici znaju  da se DVD financira iz sredstava koja su ostvarena od komunalne naknade, a s obzirom da situaciju koja se nama dogodila, odnosno na  obavijest MORH-a da im se prestane naplaćivati komunalna naknada, DVD-u su mjesečne potpore smanjene na način da im se za sada doznačuju sredstva za plaće, DVD ima određenih svojih prihoda i viška prihoda prenesenih  iz prethodnih godina i u ovom trenutku smatra da  nije upitno njihovo redovno poslovanje iako može doći u pitanje redovito poslovanje u smislu osiguranja sredstava za plaćanje goriva, vode  koju plaćaju kada idu na intervencije, ako se situacija nastavi. Iznijela je također kako  gosp. Gračan ima  ovlaštenje za potpisivanje svih financijskih akata, on obnaša sve dužnosti gradonačelnika, a da li će on tu odluku promijeniti ili neće, to je na njemu, ali misli da u ovom trenutku DVD malo pokušava potencirati taj svoj problem, on nije tako drastičan sada, ali bi mogao  biti u narednom razdoblju ako doista ne budemo imali prihode od komunalne naknade od vojnog vježbališta jer će onda ta raspodjela sredstava koja se uberu od komunalne naknade morati biti puno drugačija.

Ivanka Magdić, potaknuta upitima građana, pita zbog čega su obustavljeni radovi na projektu izgradnje rekonstrukcije vodovoda Dom zdravlja – Fina, obzirom da za to ne postoje opravdani razlozi jer bez obzira što je   gradonačelnik dao ostavku,  potpisan je ugovor i  nema razloga da se  radovi obustavljaju. Drugo, unatoč objašnjenju gđe. Kovačević  misli da, s obzirom na situaciju u gradu, nema nikakvog razloga da sadašnji zamjenik gradonačelnika ne izvršava proračun, pa ne zna zašto se preventivno uskraćuju sredstva DVD-u samo zbog toga što je situacija sa daljnjim uplatama komunalne naknade od MORH-a pod upitnikom, ako imamo planirani proračun koji je usvojen, ako je zamjenik gradonačelnika ovlašten za njegovo izvršavanje, ako Grad ima viškova prihoda iz prošlih godina poglavito kad su u pitanju namjenska sredstva, znači za održavanje, ne vidi opravdanja zašto se DVD-u mjesečno ne doznačuju sada važećim proračunom  predviđena sredstva, odnosno ne razumije koji su to razlozi koje je gđa. Kovačević rekla jer po tome sve ustanove bi trebale onda biti u  hladnom pogonu čekajući  razrješenje između MORH-a i Grada, a situacija nije tako kritička da se proračun ne bi mogao izvršavati barem  do trenutka potrebe za njegovim možebitnim  rebalansom.

Josip Gračan je izvijestio vijećnike da su radovi na cjevovodu  Dom zdravlja – Fina  stali iz razloga što je tvrtka iz Karlovca koja obavlja radove nabavila krivu opremu, cijevi nisu po projektu pa je  nadzorni  obustavio radove dok se ne nabavi nova oprema koja dolazi  iz inozemstva. Što  se tiče  sredstava za DVD osobno  smatra da se treba štedjeti dok se još ima na čemu štedjeti tim više  što imaju i svojih vlastitih sredstava i što mogu to  koristiti, ali ako Vijeće smatra da treba dalje nastaviti s isplatom, to će se svakako uvažiti.  

Zdenka kovačević je još pojasnila vezano na komentar gđe. Magdić koja isto tako   primjenjuje Zakon o proračunu, pa vjerojatno i zna da neovisno o tome što su sredstva u proračunu planirana, ako tijekom godine dođe do smanjenja priljeva sredstava,  isplate se mogu vršiti u iznosima manjim  od onih koji su planirani odnosno proračunom osigurani. U tom trenutku je takva bila odluka tadašnjeg gradonačelnika gosp. Rendulića i ona se i dalje primjenjuje dok se situacija ne promijeni, a razmišljanje u službama je  da DVD u ovom nekakvom prijelaznom razdoblju može funkcionirati sa sredstvima koja mu se redovito doznačuju za plaće, a iz viška vlastitih sredstava mogu financirati  sve ostale troškove, tim više što se  tek rebalansom proračuna treba definirati u koje će namjene ići višak sredstava iz prošle godine koje je Grad ostvario.

Ovime je predsjednica zaključila „Aktualni sat“

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog reda te predložila dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednica daje dnevni red na glasanje.

Predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 11. sjednicu  jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

2. Očitovanje gosp. Željka Rendulića o podnesenoj ostavci na dužnost Gradonačelnika

3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Natura viva za 2013. godinu

4. Odluka o odabiru izvoditelja radova održavanja javne rasvjete

5. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj

6. Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

7. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Grada Slunja

8. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

Josip Štefanac se osvrnuo na točku „Različito“ gdje je bilo postavljeno pitanje kakva je praksa vezano uz poligone u EU, a u materijalima  nije  dobio pisani odgovor pa ne zna koji je razlog što nema pisanog odgovora.

Zdenka Kovačević odgovara kako je  odgovor  zatražen, ali ga nismo još dobili, tako da nije mogao biti  u materijalu.

Josip Štefanac  smatra da se to onda  moglo tako i navesti,  kao što je bio pisani odgovor za gosp. Ivšića, tako je mogao biti i odgovor za g. Štefanca

Zdenka Kovačević dodaje kako se njemu ne odgovara, odnosno nije se osigurao  odgovor za g. Štefanca

Josip Štefanac smatra da se ipak trebalo reći da je pitanje proslijeđeno  nadležnim institucijama i da će se  tijekom idućeg perioda dostaviti odgovor. Insistira da se  nađe odgovor o tome kakva su ta iskustva u zemljama EU kako bi se mogli usporediti.

Predsjednica pita vijećnika da li  predlaže izmjenu zapisnika u tom dijelu ili samo traži odgovor

Zdenka Kovačević odgovara kako se  ne može mijenjati zapisnik jer to u tom trenutku nije bilo rečeno

Josip Štefanac iznosi kako samo traži odgovor

Zdenka Kovačević je ponovila kako će odgovor vijećnicima biti dan čim ga službe dobiju od institucija od kojih je i zatražen.

Josip Štefanac je zatim pročitao svoje pitanje kako je to napisano u Zapisniku pa je pročelnica Zdenka Kovačević  još jednom naglasila kako se za to zna i da su u tom smislu  zatražena mišljenja  i od Udruge gradova i od zastupnika u EU parlamentu, ali do sada niti od jedne niti od druge strane nismo dobili  odgovor, prema tome na ovo  vijećničko pitanje u ovom trenutku odgovora nema i  čim odgovor stigne,  dostavit će se vijećnicima  u materijalima

Josip Štefanac je komentirao kako bilo bi dovoljno da se to i napisalo da su pitanja upućena i da se čeka odgovor.  

Predsjednica je potom dala na usvajanje Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane dana 29. 04. 2014. godine.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je ZA Zapisnik glasalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće stoga jednoglasno  donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane dana 29. 04. 2014. godine

 

2. Očitovanje gosp. Željka Rendulića o podnesenoj ostavci na dužnost Gradonačelnika

Predsjednica Vijeća u uvodnom dijelu vezano uz ovu točku dnevnog reda izvijestila je Gradsko vijeće da je  trećina vijećnika,  odnosno  gosp. Štefanac, gđa. Mihaela Turkalj, gosp. Radočaj, gosp.  Vuković i gosp. Ivšić. zahtijevali su svojim dopisom od 05. 05. 2014. godine izvanrednu sjednicu  na kojoj traže  da se g. Željko Rendulić očituje o podnesenoj ostavci na dužnost gradonačelnika.  S obzirom da je redovita sjednica unutar zakonskog roka, tj. 15 dana, taj zahtjev uvršten je u dnevni red ove sjednice i priloženi su slijedeći materijali: službena ostavka, aktivnosti vezane uz sam čin ostavke od strane nje kao predsjednice Gradskog vijeća, te odgovori pročelnice odnosno Ministarstva uprave, a na samoj sjednici  su vijećnici  dobili i jedan oblik pisanog odgovora bivšeg gradonačelnika kojeg je u nastavku pročitala. i nakon toga otvorila raspravu.

Nitko od vijećnika nije se javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i prešla na slijedeću točku dnevnog reda.

 

3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Natura viva za 2013. godinu

Predsjednica Vijeća iznosi kako su vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale, odnosno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Natura viva za 2013. godinu te da je sjednici prisutan gosp. Matija Modrušan ukoliko bude potrebe za dodatnim odgovorima i pojašnjenjima.  

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac pita  je li  istina da se samo na Zaštićenom krajobrazu  Slunjčica zarađuje novac ili je on  to krivo zaključio

Matija Modrušan odgovara da je dobro  zaključio jer se za sada prihodi  ostvaruju samo na  ZK Slunjčica.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

 

4. Odluka o odabiru izvoditelja radova održavanja javne rasvjete

Predsjednica podsjeća da je na prošloj sjednici razmatrana odluka, međutim, vijećnici su tražili neka pojašnjenja pa je pozvala pročelnicu gđu. Jurašin Vuković da uzme riječ, ukoliko ima potrebe.

Anđelka Jurašin Vuković je podsjetila vijećnike da su  tražili  pojašnjenje u vezi odstupanja i povećanja cijena u odnosu na važeći ugovor pa je ispred Grada zatraženo  očitovanje koje je dobiveno i od ponuditelja i iz kojeg se vidi  da se on sa svojim cijenama veže za nabavne  cijene od njegovih dobavljača pa je u privitku stavljena i cijene dobavljača odnosno firme VINiB. Kada su dobivene cijene uočilo se da ima odstupanja jer tražilo se  pojašnjenje za CN sklopnik  125 A, a dostavljeno je za 115 A,  za reflektor od 100 i 200 W, a ovdje je dostavljeno od 70 i 150 W pa je na ponovljeni upit ponuditelj usmeno pojasnio  da je, nevezano to što je stavljeno 115 A,  to cijena koja se odnosi na CN sklopnik od 120 A, odnosno  kod odstupanja ovih karakteristika materijala od 10, 15 posto, cijena je ista ili približno ista. Ono što je i sam ponuditelj rekao, o čemu se prošli puta dosta pričalo, je  stavka pod  brojem  72. CN sklopnik od 120 A koji ima samo jedna TS od svih TS na našem području, a to se vidjelo iz detaljnog pregleda korištenog materijala u ovom četverogodišnjem ugovoru. U tom pregledu također je i za ostale stavke o kojima je bilo riječ izvršen uvid pa je u nastavku  iznijela da je  ugrađeno 14   betonskih stupova, 3  stupa impregnirana dužine  9 m, 9  stupova  impregniranih od 10 m,  13 prigušnica od 70  W,  jedna  grebenasta sklopka, po jedan CN sklopnik od 120 A, CN sklopnik  od 150 A, reflektor od 200 W, reflektor od 100 W.

Otvorena rasprava.

Ivicu Barića zanima, neovisno o tome koliko se toga utrošilo, zašto je tolika razlika u cijeni, nije mu to jasno i zato su i tražili  pojašnjenje kako je moguće da je toliki skok u cijeni i iz  ovog odgovora to ne vidi niti sada, niti je to  objašnjeno. Ne vjeruje da je na tržištu toliko skočila cijena tog materijala odjedanput pa ne zna da li su se u prijašnjim natječajima događala nekakva friziranja oko tih dijelova ugradbenih i tih proizvoda koji se inače ne koriste u smislu da se tada možda  neke cijene friziralo, a sada su prikazane stvarne cijene  pa je to ispalo puno. Ponavlja kako njemu iz ovog odgovora  jednostavno nije vidljivo kako je  moguće da su od prije 4 godine cijene od ponuđača toliko skočile, to je prosto   nemoguće pa je još jednom istaknuo kako je  jedina solucija koja je mogla biti da je ponuđač već prije 4 godine frizirao te cijene, tj. da ih je umanjivao iz nekih svojih razloga, a sada su očito prikazane stvarne cijene. Očekivao je drugačiji odgovor.

Anđelka Jurašin Vuković dodaje da je upravo zato u materijale stavljen i  upit Grada da se vidi što je traženo, a i nakon  odgovora ponuditelja  tražena su i dodatna pojašnjenja.

Ivanka Magdić smatra da bi shvatili koje su to cijene da su  bile 2 ili 3 ponude, iako  jačina ne odgovara. Zanima ju može li se zaključiti Ugovor o održavanju bez  rednog broja 29. 30.,31, 55 i td., ako se zna da se to ne radi pa onda ne treba niti pisati. Boji se da je ovdje došlo, bespotrebno,  do  možebitne podloge za razno razne priče kada se iziđe sa ovog Vijeća,  to sigurno  nije bila namjera niti  ponuditelja, niti bilo koga drugog. Dapače,  ponuditelj vrlo korektno obavlja posao na održavanju, domaći je čovjek i sklopiti ugovor s njim svakako podržavam, ali budući da je tu  7, 8 stavki koje se ionako ne koriste, ne treba ih niti u ugovoru, zaključuje gđa. Magdić.

Ivicu Bariću  zanima kako su se  u prošlom ugovornom razdoblju  te stavke plaćale, da li su plaćene po  cijenama  koje je ponuditelj nudio u  ugovoru ili su sklapani kakvi dodaci ugovoru o čemu gđa. Magdić govori i da li  postoji neki dokument gdje se vidi koliko je taj ugrađeni sklop tada plaćen.  

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako se  plaćanje  vrši prema važećim cijenama iz ugovora, ali je bilo i  par zaključaka koji su više bili  vezani  za određena održavanja koje je trebalo provesti,  ali kada se ispostavlja račun, ispostavlja se po cijenama koje su u ugovoru, konkretno  ako se plaća npr. CN sklopnik od 120 A onda je on plaćen po cijeni  iz ugovora tj. 200 kn  neto + PDV

Ivica Barić pita  nisu li sklapane neke dodatne klauzule ugovora gdje se  ipak mijenja cijena toga i ne plaća se po  tom ugovoru nego van ugovora, konkretno taj proizvod.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je nakon sklapanja ugovora  bilo nekoliko zaključka za određivanje cijena, ali to se odnosilo na neke specifične situacije koje je trebalo provesti,  odnosno radilo se o zahvatima koji nisu bili predviđeni ugovorom, nije se znalo da će se pojaviti potreba  za njihovim izvođenjem.

Josip Štefanac  smatra kako se mora o tome voditi računa jer to je novac građana i upravo zato je na prošloj sjednici o tome govorio da su neke stavke  deset puta veće. Osvrnuo se i na ovo što je g. Barić govorio o friziranju cijena, to ga je posebno zainteresiralo pa pita da li se to  može utvrditi, ispitati. Na kraju se izjasnio da će biti protiv ove odluke.

Anđelka Jurašin Vuković je najprije odgovorila gđi. Magdić da se stavke koje su bile u ponudbenom troškovniku i u natječaju ne mogu izuzeti  jer postoji mogućnost da se netko od potencijalnih ponuditelja nije javio na natječaj  upravo zbog toga, a isto tako netko bi to mogao protumačiti da se tu nešto frizira od strane Grada.  Ono što Gradsko vijeće može napraviti je da poništi natječaj pa će se ići u raspisivanje novog ili da se donese ova odluka. .

Ivica Barić  pita konkretno da li ponuditelj npr. može  ugraditi reflektor od 100 W umjesto 150 i reći da to nije ta stavka već treba  raditi dodatak ugovoru.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako mora ugraditi od 150, jedino ako situacija na terenu nalaže i da je to po pravilima struke  da  mora biti 100 W. Inače se u službi svi računi  kontroliraju u smislu da li su  izražene one cijene koje su u ugovoru i da li je materijal koji je ugrađen u troškovniku.

Ivica Barić kaže kako želi  još ovo prokomentirati jer radi se o  domaćem  obrtniku  kojeg više-manje svi znaju, o tome je govorila i gđa. Magdić  i normalno da je i njemu  drago  kada naši ljudi dobiju taj posao i apsolutno nije  protiv toga, ali upravo zato i naši  domaći ponuditelji trebaju biti apsolutno transparentni i maksimalno se očitovati prema ovom Vijeću jer ono ipak  predstavlja  građane i  to je njegov  apel i vrijedi  za sve ponuditelje koji  ugovaraju poslove s ovim gradom jer iz ovog  nije  vidio da je to dovoljno transparentno prema Gradskom vijeću pa onda i prema građanima, odnosno nije dovoljno dobro objašnjenje.

Davor Požega  predlaže da se može kao i zadnji puta još jedno zatražiti njegovo pojašnjenje i možda ne bi bilo loše da gosp. Bastaja slijedeći puta bude ovdje prisutan pa da odmah i odgovori na neka pitanja  koja nas muče. Ista stvar kao i Barića i Štefanca muči i njega, a to je zašto  je ta cijena različita pa  ne zna da li možda nije dobro razumio ta pitanja pa onda nije niti  dobar odgovor dao, tako da možda još jednom od njega zatražimo pojašnjenje zašto je ta razlika više od deset puta veća za neke  sklopove.

Anđelka Jurašin Vuković dodaje kako se onda tu postavlja jedno tehničko pitanje jer valjanost ponude  je do 28. 5. što znači ili ćemo sada donijeti odluku ili ćemo morati od ponuditelja zatražiti  da produži  valjanost svoje ponude, a da li će on to htjeti ili neće.  pretpostavlja da hoće, na Vijeću je da o tome odluči.

Davor Požega smatra da nema smisla ponovo ići u natječaj jer to je i trošak pa je za opciju da se ponuditelja zamoli da produži valjanost ponude i da dođe na sjednicu i  pojasni o čemu se radi.  Rekao je i na  zadnjoj sjednici da su možda  prije bili neki kineski proizvodi, a sada su kvalitetniji i to bi ponuditelj mogao jednostavno pojasniti.

Predsjednica kaže da se može i glasati o odluci i dodaje kako ne zna koliko to  može biti nekome nejasno jer pitanje je vrlo jasno.

Josip Štefanac predlaže da se dalje ne odugovlači s tim već je za to da se prihvati prijedlog predsjednice  da se dade to na glasanje jer bilo je dovoljno vremena da se raspravi, bilo je dovoljno pripremljeno, a na kraju krajeva stručna komisija koja je imenovana  je to pregledala. Nije niti za to  da se  svakoga poziva na sjednicu  posebno ako je nešto na natječaju da dodatno pojašnjavaju jer zato su tu  stručne komisije.

Predsjednik pita  g. Požegu da li treba zasebno glasati o tome da se gosp. Bastaja pozove na sjednicu.

Davor Požega odgovara da je to predložio samo iz razloga ako bi bio negativan odgovor ovog Vijeća na  njegovu ponudu.

Ivanka Magdić  vjeruje kako nitko nema ništa protiv tvrtke, odnosno nitko ne sumnja  na navedenu tvrtku, već je došlo  tu do nesporazuma jer  se nije  ni tvrtka snašla i nije ovo dobro do kraja objasnila, ali se  zna o čemu se radi i stoga  misli da  bi trebali glasati o tome.

Predsjednica je potom zaključila raspravu te, uz komentar da će svaki vijećnik svojim glasom  procijeniti koliko je ili nije nešto jasno,  dala  Odluku na glasanje

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika, da je ZA Odluku glasalo 10 vijećnika, PROTIV su bila 3 vijećnika, a 1 je vijećnik  bio SUZDRŽAN, odnosno da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o odabiru „ELKO-RADA“ obrta za elektroinstalacije za izvoditelja radova održavanja javne rasvjete.

 

5. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj

Tekst Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj vijećnicima je dan u materijalima pa nije davano dodatno uvodno obrazloženje već je predsjednica Vijeća otvorila raspravu po ovoj točci.

Katarina Rendulić je odmah na početku rekla kako će u njeno pitanje biti   inkorporirana i Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga, ali i Pravilnik  o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece  i izrazila nadu da time neće  učiniti protokolarnu grešku jer bitno joj je  da prije izglasavanja postavi određena pitanja. Nastavlja kako je proučila Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i ovu  Odluku i Pravilnik,  proučila je i  Odluku o mjerilima za određivanje visine sredstava za zadovoljavanje javnih potreba predškolskog odgoja na području Županije i Pravilnik o sudjelovanju roditelja skrbnika u naknadi cijene programa u Dječjem vrtiću. U Pravilniku o sudjelovanju roditelja skrbnika u naknadi cijene programa  koji je donesen 2009. godine i dopunjen 2010. godine, u članku 8. stoji „Ako i roditelj i dijete imaju prijavljeno boravište na području Grada Slunja, roditelj plaća 50% pune ekonomske cijene“,  a puna ekonomska cijena je  2.000,02 kn  u Dječjem vrtiću Slunj, od toga Grad Slunj za svoje područje sufinancira u iznosu od oko 70% što znači da je maksimum iznosa koji roditelji plaćaju 600,00 kn. Iznosi slučaj koji je bio u prethodnoj  odgojno obrazovnoj godini da   se upisuje dijete koje nema prebivalište na području Grada Slunja već  samo jedan roditelj zajedno sa djetetom ima prijavljeno boravište na području Grada Slunja i tu se sada osvrće na Pravilnik o upisu i pita  konkretno pravnu službu  znači li prijavljeno boravište na području Grada Slunja mogućnost upisa bez obzira na drugi stavak gdje djeca čiji roditelji nemaju prebivalište mogu  upisati dijete u vrtić  ukoliko plaćaju punu ekonomsku cijelu ili im troškove smještaja sufinancira JLS, odnosno  daje li boravište tu mogućnost da Grad Slunj sufinancira tih 50% minimalno pa ostatak roditelji i kojim se zakonom možemo referirati o tome. Drugo,  Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu te sam Pravilnik o upisu  su zakonska obveza koja se mora donijeti da bi se  uopće moglo upisati djecu u  predškolsku ustanovu kao  što npr. za Srednju školu mora postojati odluka o upisu svake godine  sa elementima i kriterijima upisa, pa pita zašto taj Pravilnik i  Odluka nisu ranije  doneseni. Također je zamolila da joj se pojasni je li ova Odluka jača od Pravilnika o sudjelovanju roditelja u naknadi cijene  programa i da li ona nju nadjačava odnosno poništava.

Zdenka Kovačević  odgovorila je da je to  Pravilnik Dječjeg vrtića koji je na snazi te da upravo ti akti koje je Dječji vrtić i njegova nadležna tijela svojevremeno  donio, a neki datiraju iz 1996. ili 1997. godine i  kasnije su dopunjavani,  razlog su zašto Gradsko vijeće nije do sada donosilo ove odluke koje po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  donosi Grad kao osnivač. S obzirom da se ove godine Dječji vrtić obratio sa jednim zahtjevom za davanje suglasnosti na Pravilnik o sudjelovanju roditelja u cijeni smještaja,  uočilo se da taj Pravilnik u biti ne može donositi Dječji vrtić nego ga mora donijeti osnivač i zato  su predložena ova dva akta. Što se tiče anuliranja odnosno  akata koje bi donijelo sada  Gradsko vijeće i akta koji trenutno ima Dječji vrtić,  akti osnivača su jači, što znači da bi Dječji vrtić svoj Pravilnik trebao uskladiti sa aktima koje donese Gradsko vijeće. Pitanje vezano uz  prebivalište i boravište roditelja, po prijedlogu pravilnika smatra se da pravo  pri upisu imaju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Slunja, jer boravište  nije ista kategorija stanovanja kao i  prebivalište, a to se  crpi  iz odredbe odnosno uvodnih odredbi Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju koji obvezuje svaku jedinicu lokalne samouprave da za svoje područje osigura brigu o djeci predškolske dobi. Dodala je također, s  obzirom na situaciju oko proračuna i u kojoj se sada Grad nalazi, stav je takav, odnosno u prijedlog je stavljeno   da Grad Slunj participira smještaj djece odnosno sufinancira smještaj djece samo sa svoga područja, a ostali plaćaju ili  roditelji ili njihove JLS. Dotaknula se i Općine Cetingrad gdje je  naglasila  kako smo do sada imali  problema samo sa Općinom Cetingrad, a i vijećnici znaju  da se  problem sa Općinom Cetingrad pojavljuje i oko nekih drugih usluga i humanitarnog tipa gdje Općina Cetingrad ne sudjeluje u participiranju.

Katarina Rendulić je, radi jasnoće, konkretno pitala, u slučaju da dođe dijete sa područja Cetingrada ili bilo kojeg područja koje nema vrtića u svojoj JLS i  prijavi boravište jedan roditelj ili cijele obitelji na području  Grada Slunja, hoće li se to uzimati u obzir ili će se uzimati  kriterij  sa prebivalištem.

Zdenka Kovačević odgovara da se  uzima  u obzir kriterij sa prebivalištem.

Predsjednica Vijeća pitala je  da li je Zakon o predškolskom obrazovanju na snazi pa Zdenka Kovačevi odgovorila da je

Predsjednica Vijeća  je dalje nastavila, kada se govori o nekakvoj financijskoj sferi, kako je spomenuto  da Grad Slunj financira 70%  iznosa smještaja djece, a 50% je nekakva zakonska osnova, minimum, a ovdje se govori o jednom manjem broju djece, zna se   koliko je malo naseljeno ovo područje, znači govori se o dvoje troje djece koji su s područja neke druge općine koji mogu boravište prijaviti zakonski gdje god oni žele, a ovime se znači izuzima pravo toj djeci  koja dođe na ovo područje  upis  u vrtić

Zdenka Kovačević odgovara da ne, ne ograničava se  njihovo pravo upisa već Grad ne financira njihov smještaj,  djeca se mogu upisati, međutim, u tom slučaju njihov smještaj plaćaju roditelji u visini pune ekonomske cijene ili  općina donosi  odluku o visini participacije

Predsjednica dalje iznosi kako to gleda iz sfere roditelja jer izdvojiti 2000 kn za smještaj djeteta u vrtić je puno, a s druge strane  70% Grad financira Vrtić, što je 1,5 mil. kn, pa ne zna ne bi li se smanjenjem tog postotka od stane Grada znatna ušteda napravila što će, vjeruje, sigurno biti potrebno.

Zdenka Kovačević  pojašnjava kako  decidirano stoji  u članku 3. da Grad kao osnivač minimalno osigurava 50% a sve što je iznad toga ovisi o proračunu i o tome kakav će proračun usvojiti Gradsko vijeće, minimum je onaj koji je utvrđen odlukom Županijske skupštine, prema tome sve ono što Grad daje iznad toga je  dobra volje Grada, odnosno financijska situacija Grada  koja je Gradu omogućavala da daje više, ali to ne znači da već slijedeće godine neće biti drugačije ili u rebalansu  proračuna ove godine da neće biti drugačije.

Davor Požega smatra da  stvarno ne treba štedjeti na djeci, se smije se niti razmišljati o tome i to bi bilo zadnje što bi se trebalo napraviti.

Predsjednica  dodaje kako je  govorila o velikom financijskom iznosu  koji ovaj Grad jako teško podnosi i podnosit će još teže.  

Na pitanje Davora Požege, da li ovi akti koje će danas donijeti Gradsko vijeće  na bilo koji način mijenjaju postojeću cijenu, Zdenka Kovačević odgovorila je  da ne

Ivan Bogović smatra kako  upravo ova stavka kojom se želi  postići da se naseljavaju mladi, da se zadrže mladi  na ovom području,  treba biti posljednja  stavka gdje bi se kroz proračun štedjelo, svima treba biti cilj  da u vrtiću,  kada ga već imamo,  djeca borave. S druge strane,  druge JLS su možda izdvajale i financirale nešto što su smatrali da je njima bitnije, ali politika Grada Slunja je bila da treba jedan ovakav objekt i dobro je  da ga imamo i da su djeca u njemu. 

Josip Štefanac se osvrnuo  na članak 2.  gdje je obrazloženo koji su to programi, međutim, u članku 5. stoji da roditelje djece koja polaze posebne programe snose troškove u cijelosti, a kako nisu  spomenuta djeca s posebnim potrebama,  pita da li su  oni  obuhvaćeni u tom dijelu.

Predsjednica odgovara da su djeca sa posebnim potrebama već integrirana u vrtić, a asistente plaća Grad, a Zdenka Kovačević je pojasnila da se pod  posebnim  programima podrazumijevaju  razne  igraonice i dr. Dodala je kako  Zakon o predškolskom odgoju i državni pedagoški standard govori o načinu na koji se  djeca sa posebnim potrebama upisuju i oni se naravno integriraju u redoviti program Dječjeg vrtića, a u slijedećoj točci dnevnog reda, tj. u  Pravilniku se može vidjeti  u članku 5.  što se prilaže za dijete sa posebnim potrebama, odnosno  piše da je to dijete sa razvojnim ili zdravstvenim poteškoćama i ono dobiva određeni broj bodova prilikom upisa, što znači da ta djeca nisu ni na koji način  isključena  iz prava i mogućnosti da polaze redoviti program vrtića.

Kako se više nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj.

 

6. Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj  vijećnici su dobili u materijalima, a u sklopu rasprave po prethodnoj točci dotaknulo se i ovog Pravilnika pa je predsjednica isti dala na raspravu bez dodatnog uvodnog obrazloženja.

Za raspravu se nitko nije javio pa predsjednica istu zaključuje i daje Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika koji prisustvuju sjednici pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

 

7. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Grada Slunja

Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica isti dala na raspravu.

Damir Vuković kaže da mu  nije  jasno o čemu se radi i  traži pojašnjenje   

Zdenka Kovačević pojašnjava kako se ovdje radilo o sporu kojeg je Grad imao sa gosp. Slavkom Štefancem, konkretno  na desnoj obali rijeke Korane, odnosno desnom dijelu kupališta podignuti su zidići i  stupovi na zidićima za postavljanje ograde koja  nije postavljena jer se zidići  nalaze na parcelama koje su vlasništvo gospodina Štefanca što je  utvrđeno i nalazom geodetskog vještaka u sudskom sporu. U konačnici je Grad sa gosp. Štefancem postigao   nagodbu u smislu da se  stepenice koje su izgrađene uklone i da se formira jedan jedinstveni zid, ali  obzirom da je Grad izgubio spor morao je g. Štefancu naknaditi sudske troškove u  iznosu od 6.928,49 pod prijetnjom ovrhe, tj.  bila je situacija da Grad to mora  platiti u roku od 15 dana da nas ne bi ovršili.

Josip Štefanac pita  kakva je nagodba između Grada i gosp. Slavka Štefanca.

Zdenka Kovačević odgovara da su se dogovorili  da se  stepenice koje su napravljene u pravilu na središnjem dijelu  zida  uklone i da se na mjestu stepenica  napravi zid, da to bude jedna cjelina, odnosno da se spoji u jedinstvenu cjelinu i da to Grad odradi do 15. 9. ove godine.

Josip Štefanac je predložio da se sa gosp. Štefancem ide u drugačiju nagodbu i pita  da li se to može

Zdenka Kovačević odgovara da ne može, nagodba je potpisana i presuda je takva donesena od strane suda

Josip Štefanac pita može li se to otkupiti od gosp. Štefanca na što je gđa. Kovačević odgovorila  da  to više nije stvar sudske presude, nego stvar dogovora između Grada i ponude Grada  gosp. Štefancu

Josip Štefanac dodaje kako upravo to i predlaže.

Ivica Barić pita pravnicu da li zna jeli to rađeno prema nekom projektu iako mu se  čini  da nije jer se onda takva stvar ne bi dogodila, a to je svojim odgovorom potvrdila gđa. Kovačević da nije rađeno po projektu.

Đuro Mihajlović isto pita zašto je to rađeno, da li je baš to bilo nužno raditi ili se netko igrao tako van svih propisa, zakona, kada se znalo da nije gradsko zemljište.

Ivan Bogović je pojasnio kako je Grad dugi niz godina održavao tu desnu stranu Korane, kosilo se i čistilo i nikada nije bilo  pritužbi  niti primjedbi. Obzirom da su slivne vode sa gornjih površina  upravo tim kanalima  nanosile pijesak dolje išlo se sa prijedlogom da se ti zidići podignu i da se nasipa zemlja i tako smanji erozija   tla i kada su zidići postavljeni došlo je do spora oko vlasništva, dokazivanje vlasništva i gosp. Štefanac je uspio dokazati da je to njegovo vlasništvo.

Đuro Mihajlović pita nije li unadležnosti Hrvatskih voda da one to reguliraju, jer  oni za to imaju zakonsku osnovu da to rade bez obzira što je vlasništvo g. Štefanca. Jasno mu je da je Grad htio urediti kupalište, ali je mišljenja da  bi Hrvatske vode mogle tu više napraviti nego sam Grad.

Ivan Bogović odgovara kako je Gradu bilo u interesu to napraviti i time zadržati što veću površinu na kupalištu

Josip Štefanac je  podržao  g. Bogovića koji je tada bio gradonačelnik, a osobno je bio  u inicijativi građana koji su predložili gradonačelniku da se kupalište uredi, da ima nekakvog smisla, da ima jednu dimenziju, da čovjek kada dođe dolje osjeti da je na kupalištu, a ne u šumi, a na kraju krajeva Slunj je od pedeset i neke godine imao uređeno kupalište i smatrali su  da je i taj dio zemlje, koji je vrlo mali,  13 ili 14 kvadrata potrebno urediti, nije se radilo o cijelom kupalištu i  g. Bogović je podržao  u svom dijelu koliko je mogao  da  se to kupalište uredi. Predložili su tada i jedan plan koji je isto prihvaćen, a radilo se o tome da se postavi par drvenih objekata, postavio ih je Komunalac, napravljena je i ploča betonska  jer je postojala  opasnost da netko slomi nogu, da zmija bude u tim rupama i td. i željelo se ukloniti te neke uzroke  kako ne bi bilo posljedica. Zbog  toga se prišlo tim uređenjima i iz tog razloga i  u najboljoj namjeri, cilj je bio da se gradsko kupalište uredi koliko god se može, uz malo sredstava i sa nekim dragovoljnim radom, zaključio je g. Štefanac.

Ivica Barić smatra da je  ovo  primjer i možda odgovor građanima kakve se stvari mogu izroditi kada se nešto  radi preko noći. Uvijek doživljavamo gradske službe i  političare kao takve i  nekakav pritisak od građana kojima sve to djeluje jednostavno, međutim, u ovoj šumi administracije kod nas ništa nije jednostavno pa ni to, a to je primjer upravo takav gdje se jednostavno ne može ništa obaviti za čas tako da je to moj komentar i primjer građanima gdje vidimo da brzopletost ne znači  dugoročno dobro, zaključuje g. Barić.

Nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednica zaključila raspravu i sala  Izvješće na usvajanje.

ZA izvješće glasalo je 13 vijećnika dok je  1 vijećnik bio  SUZDRŽAN pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće donijelo većinom glasova Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna.

 

8. Različito

Davor Požega je podržao g. Štefanac koji je na početku predložio da vijećnici svoje naknade uplate za žrtve poplava te predložio da se i Grad uključi sa 5.000 kn, vjeruje da za Grad to ne bi bilo  veliko opterećenje, jer  čuo je da je npr. Zagreb dao 2-3 mil, zna da se ne  možemo  mjeriti s njima, ali i 5000 kn bi  pomoglo i u tom je smislu zamolio  vršitelja dužnosti gradonačelnika  da to prihvati.

Josip Gračan  pozdravlja ovu ideju i ako bude moguće svakako će se i Grad u to uključiti.

Zdenka Kovačević je samo dodala da se mora vidjeti  koliko  je u ovom trenutku ostalo još sredstava na stavci tekuće rezerve jer naša tekuća rezerva je jako mala, svega 20.000 kn

Davor Požega smatra  ako je i 2.000 ostalo i to  će pomoći, neka se uplati koliko se može.

Ivica Barić je također u vezi toga zamolio, ako to ne bi bio problem gradskim službama da ipak naprave neki unificirani obrazac izjave za vijećnike da oni to mogu odmah potpisati.

Zdenka Kovačević ih je upoznala da je već prenijela u  računovodstvu i oni će pripremiti  izjave tako da će se moći to odmah potpisati

Marinko Radočaj iznosi primjedbu dijela građana na održavanje groblja, kada djelatnici LIPE kose travu, ne zaštite dovoljno grobna mjesta pa trava   zaprlja spomenike pa moli ako netko može  to prenijeti kako se dalje takve stvari ne bi dešavale i da se ode u neku kontrolu. Josip Gračan iznosi kako je  kontaktirao gđu, Paulić jer je i sam to čuo i odgovorila mu je da je jučer bila u obilasku i da je sve u redu, svi su grobovi čisti.

Marinko Radočaj kaže kako se ove primjedbe odnose na  groblje  u Cvitoviću

Josip Gračan je zamolio da se prenese građanima, ako to vide i imaju priliku neka to naslikaju.

 

Predsjednica je zaključila sjednicu u 14,05 sati.

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                         Marina Mrkonja, vr.

 

Close Search Window