Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Usluge održavanja računalnih programa (SPI) za 2017. godinu u sustavu “standardnog održavanja”. Obzirom je tvrtka Libusoft cicom d.o.o. vlasnik autorskih prava na računalnim programima Poziv na dostavu ponude upućuje se samo navedenom gospodarskom subjektu, sukladno članku 5. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti. Rok za dostavu ponude je 16.12.2016. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude 

U roku za dostavu ponuda tvrtka Libusoft cicim d.o.o. dostavila je svoju ponudu, te će se, obzirom ista udovoljava svim uvjetima definiranim Pozivom na dostavu ponuda, sklopiti Ugovor o održavanju računalnih programa iz sustava poslovnih informacija (SPI) za 2017. godinu s navedenom tvrtkom.

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  

Close Search Window