Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (8+1) dužine veće od 5m u zoni posebnog prometnog režima.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 16.03.2023. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

Prijedlog Odluke

Obrazac 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Close Search Window