Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Slunja.

 Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga izmjena Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 21.11.2022. godine.

 Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo priloženi obrazac i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC 

 

IZVJEŠĆE

 

 

Close Search Window