Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika

Zainteresirani mogu dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge najkasnije do 06.05.2022. godine  do 12,00 sati.

 
Molimo da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

ODLUKA

OBRAZAC 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

Close Search Window