Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama Grada Slunja.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga  Odluke o  uličnim zabavljačima na javnim površinama Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 15. 6. 2023. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke

Obrazac za dostavu mišljenja

Close Search Window